Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality březen

  • Blíží se termín podání přiznání k daním z příjmů
  • Kdo má datovou schránku, může podávat přiznání pouze elektronicky
  • Zrušení některých částí zákona o evidenci tržeb
  • MF chce zrušit superhrubou mzdu a zavést dvě sazby daně od 2019
  • ČNB zvýšila sazby
  • DPH z poplatku účtovaného poskytovatelem webu Airbnb
  • Výpočet čisté mzdy
  • Důchodový systém Česka se loni vrátil po osmi letech do plusu
  • Další prolamování mlčenlivosti i u advokátů a poradců

 

Blíží se termín podání přiznání k daním z příjmů

Do 3. 4. 2018 musí být zpracována a podána přiznání k daním z příjmů. Tato lhůta může být prodloužena o tři měsíce, pokud je do 3. 4. 2018 založena u správce daně plná moc na zpracování daného přiznání daňovým poradcem. Prosíme Vás o doložení všech podkladů ke zpracování tak, abychom Vám řádně a včas mohli Vaše přiznání připravit.

 

Kdo má datovou schránku, může podávat přiznání pouze elektronicky

Upozorňujeme klienty, aby nás informovali o skutečnosti, že mají zřízeny datové schránky, neboť pokud ano, pak i přiznání k dani z příjmů mohou podávat pouze elektronicky. Případné podání přiznání v listinné podobě by mělo stejné následky, jako kdyby vůbec nebylo podáno!

 

Zrušení některých částí zákona o evidenci tržeb

Nálezem Ústavního soudu došlo ke zrušení evidence plateb kartou v EET od 1. 3. 2018. Dále pak od 1. 3. 2018 poplatník není na účtence povinen uvádět své DIČ, neboť obsahuje rodné číslo. Pokud ale odběratel bude chtít daňový doklad pro uplatnění odpočtu DPH, stejně musí být DIČ na dokladu uvedeno. Byla zrušena 3. a 4. etapa evidence tržeb, ale snahou vlády je připravit novelu na jejich obnovení, tedy tím by se pouze zpozdily cca o 1 rok. ÚS zrušil i nařízení vlády č. 376/2017 Sb., kterým se stanoví tržby, u nichž je možné vést evidenci ve zjednodušeném režimu.  Uvažuje se o stanovení spodních hranic, od kterých až se budou u fyzických osob příjmy evidovat - v současné době aktuálně se navrhuje hranice 200 tis. Kč.

Zdroj: Tisková zpráva ÚS s vloženým odkazem na nález ÚS 26/16

 

MF chce zrušit superhrubou mzdu a zavést dvě sazby daně od 2019

MF v novele daně z příjmů od 2019 navrhuje zrušit superhrubou mzdu a zvýšit daň z 15% na 19%. Současné zdanění zaměstnanců se tak sníží o 1,1 %, ale u fyzických osob majících jiné druhy příjmů než příjmy ze zaměstnání pak zdanění vzroste. U podnikatelů má být nárůst kompenzován tím, že ¾ zaplaceného zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance mají být daňově uznatelné. Nejvíce tedy zvýšení sazby daně dopadne na osoby s příjmy z kapitálového majetku, z nájemného a z ostatních příjmů, kde nebude žádná kompenzace za zvýšení sazby daně o 4 procentní body.

 

Základ daně

Sazba daně od 2019

Ze základu přesahujícího

 

do 1 500 000 Kč

19 %

 

nad 1 500 000 Kč

285 000 Kč + 24 %

1 500 000 Kč

 

ČNB zvýšila sazby

ČNB opět zvýšila od 2. 2. 2018 dvoutýdenní reposazbu na 0,75 % a lombardní sazbu na 1,50 %. Diskontní sazba zatím zůstala zachována na 0,05 %. Úrok z prodlení za období 1. 1. 2014 až 31. 12. 2017 byl 8,05 % a pro 1. pololetí 2018 je 8,50 %, pokud není smluvně upraven úrok jinak.

Zdroj: http://www.behounek.eu/news/bankovni-rada-zmena-urokovych-sazeb/

 

DPH z poplatku účtovaného poskytovatelem webu Airbnb

Při využívání služby Airbnb k získání zákazníků pro poskytované ubytovací služby vzniká poskytovatelům ubytovacích služeb (i neplátcům DPH!) povinnost odvést z poplatku účtovaným poskytovatelem webových stránek registrovaným v Irsku pod VAT ID IE9827384L v ČR daň z přidané hodnoty v sazbě 21 %. Přijetím této služby se neplátce DPH stává osobou identifikovanou k DPH a v případě, že nepodá přiznání k DPH za měsíc, za který mu byly vyúčtovány služby, hrozí mu pokuta 500 Kč za každé takto nepodané přiznání.

 

Výpočet čisté mzdy

Na stránkách https://www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a-aplikace/mzdovy-kalkulator/ si zkuste vypočítat, kolik z hrubé mzdy nyní činí čistá mzda. Zaměstnavatele zaměstnanec stojí hrubou mzdu a dalších 34 % odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Když toto vypočtete, pak se dostanete zpravidla ke skutečnosti, že z celkových nákladů zaměstnavatele dostane cca 60 % zaměstnanec a 40 % stát.

 

Důchodový systém Česka se loni vrátil po osmi letech do plusu

Důchodový systém v Česku se loni díky vysoké zaměstnanosti a růstu výdělků dostal poprvé po osmi letech ze schodku. Na penze se vybralo o 0,9 mld. Kč víc, než se na ně vyplatilo. Penzijní soustava byla v deficitu od r. 2009. Do penzijního systému loni na odvodech přiteklo rekordních 405,3mld. Kč. Ke konci minulého roku evidovala Česká správa sociálního zabezpečení v Česku 2,89 mil. důchodců a v prosinci pobíralo 2,40 mil. lidí starobní důchod. Průměrná výše starobního důchodu činila 11 850 Kč. Vláda připravila novelu, která by mohla zvýšit základní výměru důchodu z 9 na 10 procent průměrné mzdy u nově přiznávaných i již vyplácených důchodů a o 1 000 korun měsíčně důchodcům, kteří dosáhli věku 85 let.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2403865-duchodovy-system-ceska-se-loni-vratil-po-osmi-letech-do-plusu

 

Další prolamování mlčenlivosti i u advokátů a poradců

Sněmovní rozpočtový výbor doporučil schválit vládní novelu daňového řádu, která zavádí povinnost bank, poskytovatelů platebních služeb nebo advokátů a poradců poskytovat daňové správě údaje, které vyplývají ze zákona o boji proti praní špinavých peněz. Údaje by měly sloužit mezinárodní spolupráci při správě daní. Podle České advokátní komory je znění normy nepřípustné, koliduje s Ústavou a prolamuje mlčenlivost advokátů. Banky, záložny nebo platební instituce například budou muset správcům daně poskytovat informace nutné například k identifikaci zařízení, kterým se klient připojuje po internetu a využívá sjednané služby. Půjde třeba o tzv. IP adresy nebo telefonní čísla.

Zdroj: http://www.ceska-justice.cz/2018/02/prolamovani-mlcenlivosti-vybor-dopor...

 

Datum aktuality: 
Pátek, 2. Březen 2018

Hlavní menu