Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality červen

Odborná praxe studentů, Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, Posílání reklamních e-mailů, Otcovská dovolená

Odborná praxe studentů

Nacházíme se v období praxí studentů, kteří využívají firem pro své odborné vzdělávání. Společnost může využít možnosti odpočtu 200 Kč za každou hodinu od základu daně za praxi studenta a zároveň si tak vyhledávat potenciální zaměstnance. Odborným vzděláváním se pro účely odpočtu na podporu odborného vzdělávání rozumí vzdělávací činnost v rámci a) praktického vyučování ve středním vzdělávání podle školského zákona nebo odborné praxe ve vyšším odborném vzdělávání a je uzavřena smlouva o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich konání b) části akreditovaného studijního programu vysoké školy a je uzavřena smlouva o obsahu a rozsahu. Podmínkou je doložení smlouvy nebo alespoň prohlášení školy o odborném vzdělávání o odborné praxi. Pokud zároveň budou studenti vypláceni za tuto praxi, pak příjmy, které jsou studentům vyplaceny, jsou od daně z příjmů osvobozeny a u firmy jsou daňově uznatelným nákladem.

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Dne 23. 3. 2016 byla poslanci schválena novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která rozšiřuje možnosti, kdy právnická osoba není trestně odpovědná. V současnosti je právnická osoba trestně odpovědná za veškerá jednání osob, které za tuto právnickou osobu jednají a tak jsou na bedra této právnické osobě. Může se jednat o zaměstnance, členy představenstva, akcionáře. Nyní může právnická osoba tomuto zabránit adekvátní interní kontrolou a poté nebude trestně odpovědná za trestný čin, který spáchal její zaměstnanec. Právě schválená novela zákona rozšiřuje možnost takového vyvinění i na ostatní osoby, které jednají za právnickou osobu. Právnická osoba by tak nemusela být trestně odpovědná za jednání svého zaměstnance či člena statutárního orgánu. Podmínkou je, že právnická osoba musí vynaložit veškeré úsilí, které na ní lze spravedlivě požadovat, aby spáchání trestného činu zabránila. Tedy například i zpracováním etického kodexu či jiné formy vnitřního předpisu, který bude upravovat jednání a chování fyzických osob, které je zastupují, a prokáže se, že se s ním seznámili a měli povinnost se jim řídit. Tato novela by mohla vstoupit v účinnost do konce letošního roku v případě, že bude schválena Senátem a podepsána prezidentem republiky.

Posílání reklamních e-mailů

Každý z nás už jistě někdy dostal e-mail nebo sms s nabídkou výrobků nebo služeb, někteří z nás je i posílají. Pro zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky přitom platí poměrně přísná pravidla, jejichž nedodržení se může nevyplatit. Obecně platí, že elektronickými prostředky lze zasílat obchodní sdělení pouze osobám, které k tomu daly předchozí souhlas. Bez souhlasu osoby lze využít k zasílání obchodních dělení pouze jméno, příjmení a korespondenční adresa, jestliže jsou zveřejněny ve veřejných rejstřících, nikoliv však adresu elektronickou či telefonní číslo. Jestliže byly elektronické kontaktní údaje zákazníka získány v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb (např. zákazník si přes e-shop objednal zboží a vyplnil svou e-mailovou adresu), je možné takový kontakt pro zasílání obchodních sdělení využít. Takové obchodní sdělení ale musí umožňovat, aby osoba, které je obchodní sdělení určeno, jednoduchým způsobem mohla souhlas vzít zpět, např. prokliknutím odkazu, kterým se zákazník odhlásí z odběru newsletteru, atd. Současně je výslovně zakázáno zasílat obchodní sdělení, která nejsou jako obchodní sdělení zřetelně označena (ale tváří se např. jako e-mail od známého), které skrývají totožnost odesílatele nebo které je zasláno bez platné adresy, na kterou by bylo možné zaslat nesouhlas s dalším odběrem. Porušení uvedených povinností je přitom správním deliktem, za který hrozí fyzickým osobám pokuta až 100 tis. Kč, a právnickým osobám až 10 mil. Kč.

Otcovská dovolená

Vláda schválila otcovskou dovolenou. Novopečení tatínkové budou mít od začátku příštího roku možnost využít po narození potomka týdenní otcovskou dovolenou. Návrh na změnu tohoto zákona podalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a nabízí rodinám možnost rozložit péči o novorozeně mezi oba rodiče. Smyslem prý je, aby otcové nebyli ochuzeni o čas strávený s dítětem a maminkou v důležitém období krátce po porodu. Otcovská dovolená bude fungovat jako nová dávka, z nemocenského pojištění bude otec dítěte po jeden týden dostávat 70 procent vyměřovacího základu svého výdělku. Podpora bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Nástup na otcovskou dovolenou bude možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a týdenní otcovskou nebude možné přerušit. Tímto se Česká republika přidala k dalším 23 zemím Evropské unie, které toto opatření již zavedli.

Datum aktuality: 
Pátek, 10. Červen 2016

Hlavní menu