Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality duben

Úspěšně jsme společnými silami zvládli první čtvrtletí roku 2015 včetně podání daňových přiznání k dani z příjmu pro ty z Vás, kteří nežádali o odklad. Dovolte nám tedy v tomto již klidnějším období Vás informovat o podrobnostech ze světa účetnictví a daní.

Za velmi důležité považujeme upozornit Vás na rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti. Vláda dne 22.prosince 2014 schválila nařízení č. 361/2014 Sb., jímž se od 1.4.2015 rozšiřuje okruh komodit, na které se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Tento režim u vybraných komodit bude uplatněn, pokud celková částka základu daně takovéhoto zboží překračuje částku 100 tis. Kč. Vybrané zboží je vymezeno v §3 nařízení vlády a jedná se zejména o obiloviny a technické plodiny, kovy, mobilní telefony, integrované obvody, přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat a videoherní konzole. S účinností od 1. září 2015 se režim přenesení daňové povinnosti použije také při dodání cukrové řepy. U těchto vybraných komodit je nutné sledovat jejich kódy nomenklatury, protože ne všechno z těchto komodit odpovídá dané nomenklatuře, na kterou se RPDP vztahuje. Úplné znění nařízení s uvedenými kódy nomenklatury Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu. Pro ta plnění, která spadala do RPDP dosud, se nic nemění, zůstávají nadále stejná. Stejná zůstávají i pravidla pro aplikaci RPDP a tato pravidla se vztahují i na nová plnění v RPDP.

Finanční správa nově zveřejnila informace týkající se problematiky elektronické evidence tržeb. Tato evidence má být povinně uložena podnikajícím právnickým osobám a také podnikajícím fyzickým osobám, pokud platí či mají platit daně v ČR. Cílem je tento systém spustit v roce 2016. Uvažuje se, že se to stihne od 1.4.2016. Souběžně se zavedením elektronické evidence se také zmiňuje snížení sazby DPH z 21% na 15% u stravovacích služeb. Avšak v této chvíli zatím není nic jisté, a proto Vás budeme průběžně informovat o novinkách v této oblasti tak, abyste vše stihli zařídit včas.

Raději ještě připomínáme, že s účinností od 1.1.2015 došlo v rámci úpravy společného systému DPH v členských státech EU ke změnám v pravidlech pro stanovení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb televizního a rozhlasového vysílání poskytovány osobám nepovinných k dani s místem plnění na území EU. Při poskytnutí takovéto vybrané služby se místo plnění přesouvá do místa příjemce služby. Povinnost přiznat DPH vzniká ve státě příjemce služby, a tím zároveň vzniká i povinnost se v tomto státě pro účely DPH zaregistrovat. V rámci zjednodušení plnění povinností k DPH je proto pro poskytovatele vybraných služeb zaveden zvláštní režim jednoho správního místa. Tento režim se rovněž označuje jako tzv. Mini One Stop Shop („MOSS“). Výhodou pro osobu povinnou k dani, která tento režim chce využívat, je to, že se nemusí při poskytování vybrané služby registrovat k DPH v každém jednotlivém členském státě, kam byla vybraná služba poskytnuta, ale své povinnosti k DPH plní prostřednictvím pouze jednoho členského státu. Daňová správa tohoto členského státu pak následně provádí výběr, evidenci a odvod vybrané daně do dotčených členských států. Registrace do toho režimu je zcela dobrovolná. V ČR je pro tento režim místně příslušný finanční úřad pro Jihomoravský kraj. V případě, že se vás tato informace týká a potřebujete s tím pomoci, neváhejte nás kontaktovat. Vaše záležitosti budeme řešit individuálně.

Datum aktuality: 
Pátek, 10. Duben 2015
Soubory ke stažení: 

Hlavní menu