Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality duben

Příznivý vývoj státního rozpočtu, Elektronická evidence tržeb (EET) a náklady na její zavedení, Výměna informací v EU, Daňové tipy v oblasti pronájmu

Příznivý vývoj státního rozpočtu

Současný přebytek hospodaření státního rozpočtu je nyní 43,6 mld. Kč (z toho za březen 19,9 mld. Kč). Za 1. čtvrtletí 2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 342 mld. Kč a celkové výdaje 298,4 mld. Kč. Významným je především vzestup celostátních daňových příjmů o 7,6%. Tento nárůst dokumentuje efektivnější výběr daní a pokračující ekonomický růst. Je to nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu za první čtvrtletí od roku 1993. Výběr DPH je 72 mld. Kč a vzrostl v 1. čtvrtletí 2016 o 3,8mld. Kč oproti minulému roku. Tedy újma na našem času, našich vyšších nákladech a stresu ze správného a včasného vyplnění a z toho, že budeme muset hlídat výzvy pro včasné odpovědi s rizikem vysokých sankcí za nesplnění této povinnosti se snad alespoň státu vyplatila. Z vyjádření GFŘ ČR vyplývá, že se na výběru DPH podílelo zastavení fiktivních odpočtů na DPH díky kontrolním hlášením ještě nad rámec meziročního růstu české ekonomiky, který činí okolo sedmi procent HDP. Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo 3,6 mld. Kč (meziroční růst o 0,9 mld. Kč), jen v březnu dosáhlo 3,3 mld. Kč a souvisí s podáním daňového přiznání a odvodem daně z rok 2015. Plnění rozpočtu bude korigováno v dubnu, kdy dojde k vratkám daně na základě podaných daňových přiznání. Na inkaso této daně má v tomto roce velký vliv zastropování výdajových paušálů pro OSVČ (60% a 80%) na výši 2 mil. Kč. Negativní dopad pak bude mít zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě (cca -0,2 mld. Kč), dále pak znovuzavedení slev pracujícím důchodcům a tzv. školkovné. Připravované daňové zvýhodnění na děti zřejmě od května Senát ČR schválil zvýšení daňového zvýhodnění na děti – na druhé dítě o 100 Kč měsíčně, na třetí a další o 200 Kč měsíčně. V úhrnu tak bude roční daňové zvýhodnění na druhé dítě zvýšeno z 15 804 Kč na 17 004 Kč a na třetí a další z 17 004 Kč na 20 604 Kč. Předpokládá se, že novelu podepíše prezident a vyjde ve sbírce zákonů v dubnu a začne tedy platit od května, ale v rámci ročního zúčtování či daňového přiznání se pak se zpětně zúčtuje za celý rok. U zaměstnanců to bude znamenat poměrně vysoké vratky na daních na počátku roku 2017.

Elektronická evidence tržeb (EET) a náklady na její zavedení

Ministerstvo financí předpokládá, že zavedení EET bude pro podnikatele s minimálními náklady. Nenařizují žádné stanovené zařízení a umožňují využívat širokou paletu zařízení od stávajících pokladen přes tablety až po chytré mobilní telefony. U malých podnikatelů by mělo jít o maximálně? několik tisíc korun jednorázově na nákup softwaru, větší budou požadovat pouze nějakou úpravu. K tomu by ale měla být zakoupena i tiskárna, na které bude účtenka vytištěna a zajištěno kvalitní připojení k internetu. Náklady na pořízení základního vybavení si v daném roce mu bude stát kompenzovat (ale pouze v případě fyzických osob) uplatněním slevy na dani z příjmů ve výši 5000 Kč v roce, kdy poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Předpokládáme, že náš podzimní seminář v září 2016 bude zaměřen hlavně na EET, pozveme firmy, které se zabývají nabídkou zařízení, která toto zvládnou i nabídkou programového vybavení. Podrobnosti týkající se zaváděného systému elektronické evidence tržeb (EET) nyní mohou podnikatelé, firmy, zákazníci, resp. IT vývojáři najít na nově založených internetových stránkách finanční správy http://www.e-trzby.cz/. Na těchto stránkách je mimo jiné umístěn též kontaktní formulář, který mohou v případě jakýchkoliv nejasností a specifických dotazů tazatelé vyplnit a odeslat. Na jeho základě následně obdrží od odborníků na systém EET odpověď.

Výměna informací v EU

Rada Evropské unie pro hospodářské a finanční záležitosti se na začátku března dohodla na vzniku směrnice, podle níž si členské státy evropské osmadvacítky budou vyměňovat klíčové informace pro stanovení korporátní daně. Nadnárodní koncerny by měly povinně stanovovat a reportovat vybrané informace. Nový systém má přispět k tomu, aby nadnárodní firmy platily daně tam, kde vytvořily své zisky. Již v současné době banky mají oznamovací povinnosti a tak mezi státy EU, ale i mimo ně se již nyní vyměňují informace o příjmech z kapitálového majetku.

Daňové tipy v oblasti pronájmu

Pronajměte nemovitost své společnosti a ušetříte na daních - Jste-li společníkem s.r.o., které využívá pro podnikání třeba i jen občas Vaši nemovitost. Máte možnost jako vlastník nemovitosti uzavřít nájemní smlouvu na nájem předmětných prostor za obvyklou cenu a to buď dle doložení cenové úrovně od realitní kanceláře, či z inzerátů na obdobné prostory v místě a čase nebo na základě znaleckého posudku. U s.r.o. je nájem nákladem a u Vás zdanitelný příjmem, který umožňuje uplatnění 30% paušálních výdajů a z rozdílu příjmů a výdajů se odvede pouze 15% daň, neboť na tento příjem se nevztahuje sociální a zdravotní pojištění.

Nájem versus ubytování - Rodinné rozpočty si v naší oblasti čím dál častěji přivydělávají tím, že poskytují část svých rodinných domů nebo chaty a chalupy jiným osobám. Je ovšem z pohledu daní podstatné, zda je pronajímají nebo poskytují ubytování. U nájmu se nad rámec nájemného hradí náklady na el.energii, topení, plyn, vodu, tj. běžné služby spojené s nájmem. U ubytování jsou poskytovány navíc služby, které u nájmu nejsou – jedná se například o úklid, přestýlání postelí. Z pohledu daňových dopadů je rozdíl diametrální – zatímco nájem podléhá pouze dani (viz předchozí odstavec), ubytování je živností, na kterou musí být příslušné oprávnění (s možností kontrol plnění všech podmínek provozování živnosti živnostenským úřadem) a platí se z něj i sociální a zdravotní pojištění, což v úhrnu je dalších zhruba 21% zatížení zisku. Nevykompenzuje ho zpravidla ani možnost 60% paušálu, který v řadě případů nelze použít, jestliže daná osoba podniká a uplatňuje skutečné výdaje. Naopak nájem nemovitostí není živností. V případě smluv s agenturami práce a s cestovními kancelářemi se zpravidla jedná o ubytování. A proto si řádně rozmyslete sjednání příslušného režimu ubytování či nájmu, ovšem s příslušným respektováním rozsahu služeb.

Příjmy z nájmu – Kauce  - Kauce jako zajišťovací prostředek není zdanitelným příjmem. K zajištění pohledávek z titulu neuhrazení nájemného v následujícím období nebo pro případy možného poškození majetku je vhodné požadovat ze strany pronajímatele po nájemci kauci. Při ukončení nájemního vztahu musí být ale kauce vrácena, pokud nebude započtena proti dlužnému nájmu. U nájemce, který kauci hradí, se nejedná o daňový výdaj.

Datum aktuality: 
Pátek, 8. Duben 2016

Hlavní menu