Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality leden

Přehled základních daňových, účetních a mzdových změn pro rok 2017, Cestovní náhrady od 1.1.2017, První měsíc EET, Obchodování jen se seriozními dodavateli pro snížení rizika neuznání odpočtu DPH správcem daně

Přehled základních daňových, účetních a mzdových změn pro rok 2017

Celý daňový balíček změn ve všech daních se nestihl schválit tak, aby byl účinný od 1.1.2017 a tak se předpokládá, že bude účinný až od 1.4.2017. S jeho obsahem Vás seznámíme v příštích měsících.

 • Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy - od 1. ledna 2017 se zvyšuje minimální mzda na 11 000 korun za měsíc (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin). V důsledku toho: • se zvyšuje částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 396 000 korun ročně (rok 2017) • slevu za umístění dítěte bude možné za zdaňovací období 2017 uplatnit až do výše 11 000 korun • daňový bonus si může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem v úhrnu nejméně 66 000 korun a to v součtu za zaměstnání a podnikání
 • Zvýšení limitů u penzijního a životního pojištění - limit osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvku do penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění od daně se zvyšuje z 30 000 korun na 50 000 korun ročně. Limit pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně se zvyšuje z 12 000 korun na 24 000 korun ročně (poprvé se použije za zdaňovací období 2017). V penzijním pojištění se ale z částky nejprve odečte 12 000 korun, které jsou ze státního příspěvku, tzn. pro maximální optimalizaci, se musí spořit 36 000 Kč ročně.
 • Solidární zvýšení daně - limit solidárního zvýšení daně (7%) se zvyšuje na 1 355 136 korun ročně. Limit pro zálohy na daň ze závislé činnosti se zvyšuje na 112 928 korun měsíčně.
 • Hazard - zákon o daních z příjmů (ZDP) nově upřesňuje podmínky pro osvobození těchto výher od daně, tyto výhry již nebudou zdaňovány srážkovou daní a neosvobozené výhry budou zdaňovány v daňovém přiznání jako součást dílčího základu daně podle § 10 ZDP, přičemž bude možné uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení příjmů tohoto charakteru.
 • Nezabavitelná částka - pro rok 2017 činí nezabavitelná částka dlužníka 6.154,67 Kč měsíčně. Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1.538,67. Částka, na kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 9.232 Kč.
 • Plnění povinného podílu zaměstnáván osob se zdravotním postižením – zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením má každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnanců. Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením plní zaměstnavatel: • zaměstnáváním těchto osob v pracovním poměru ve výši 4% z celkového průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (nezapočítávají se DPP a DPČ) • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám • odvodem do státního rozpočtu – výše tohoto odvodu činí ročně za každou osobu se zdravotním postižením, u které zaměstnavatel nesplnil povinný podíl, 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za I. až III. čtvrtletí sledovaného roku, v němž nebyl povinný podíl naplněn (průměrný výdělek za I. až III. čtvrtletí v roce 2016 činil 27.000 Kč; 2,5 násobek je 67.500 Kč, které zaplatí zaměstnavatel za jednoho zaměstnance při neplnění povinného podílu Všechny tři uvedené způsoby může zaměstnavatel kombinovat.

Cestovní náhrady od 1.1.2017

Sazby stravného za každý kalendářní den pracovní cesty podle § 176 odst. 1 zákoníku práce

 • 72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (nesmí použít podnikatelé-fyz.os.)
 • 109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy motorovým vozidlem:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,90 Kč (navýšeno o 0,10 Kč)

Cena za 1 litr pohonné hmoty:

 • 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 28,60 Kč u motorové nafty.

První měsíc EET

Elektronická evidence tržeb má za sebou první měsíc své existence. Do EET je prozatím zapojeno 42.277 podnikatelů, finanční správa však eviduje o cca 13.000 více žádostí o autentizační údaje. Za měsíc fungování bylo vydáno okolo 75 milionů účtenek, více než dva tisíce hlášení o nevydání účtenky a zaznamenaly se dva výpadky systému EET. První nastal v ranních hodinách 13. prosince, kdy nefungovalo odesílání účtenek necelou hodinu. Druhý byl pak na silvestra, kdy večer cca dvě hodiny nefungovali nové registrace pokladen. To jaký má EET vliv na příjmy státního rozpočtu bude možné poprvé porovnávat po podávání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty po 25.1.2017. Bylo nahlášeno cca 2 tisíce nevydaných stvrzenek a možnost dalšího hlášení přes portál www.etrzby.cz byla ukončena. Kontroly na EET podnikatelé nemusí ani poznat, pokud kontroloři dostanou za odebrané služby stvrzenku, zkontrolují si ihned její správnost dle kódů a když bude vše v pořádku, s poskytovateli služeb ani jednat nebudou.

Obchodování jen se seriozními dodavateli pro snížení rizika neuznání odpočtu DPH správcem daně

Plátce nemá nárok na odpočet DPH, pokud je účasten na daňovém podvodu, čímž se rozumí i to, že nevyvine náležitou dostatečnou péči, aby prověřil svého dodavatele a zajistil, že se nebude podílet na podvodné daňové praktice. Účast na daňovém podvodu prokazuje správce daně, a to tak, že klade otázky. Jeho důkazní pozice bývá silná a skutečnost neuznání odpočtu je velká – odpočet nedostaneme, je to navázáno na evropskou judikaturu. Odpočty můžeme rozdělit do 2 kategorií – když se týkají našeho dodavatele (dodavatel to nemohl dodat, když sám nekoupil – nemůžeme prověřit osoby v řetězci před naším dodavatelem), ale problém je v tom, že jen na svého dodavatele můžeme, ale nestačí si vytisknout z ARESu, že je OK! Prověření by mělo být hlubší – klient by si měl kontrolovat totožnost osob, se kterými se jedná, legitimovat příslušné osoby – bohužel to jinak nelze pak prokazovat. Možná se to zdá „hloupé“, ale musí být důkaz, že bylo prověřováno, hlavně u větších dosud neznámých firem. Na každého dodavatele by měla být složka, kde by se uvedlo vše o jeho prověřování. Čím bude složka větší, tím bude prokazatelnější, že se prověřoval!

 1. Prověření osoby – uvést zda prověřován či ne a proč – osobně znám,….
 2. Přes PrtScr vytisknout údaje ze sbírky listin – zda jsou řádně založeny závěrky – pro důvěryhodnost 
 3. Prověřit sídlo – v officehouse by neměl být – je to vysoké riziko „podvodníka“ – i z titulu FÚ bývá zmapováno, doporučení – zavolat na FÚ a doptat se, zda jsou v Office house – nezáleží na tom, co mi odpoví, ale důležité je, že si uvedu, že jsem volala, mluvila s paní XY a ta mi sdělila toto….

Toto se uplatňuje při prokazování, že jsem si řádně prověřil svého dodavatele. Neberte to, prosím, jako nás výmysl, takto instruuje finanční správa, jak se vyhnout riziku, že obchodujeme s podvodníky a finanční úřad by vám mohl „sebrat“ odpočty z nákupů u nich.

Datum aktuality: 
Pátek, 13. Leden 2017

Hlavní menu