Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality prosinec

Zákon o registru smluv, Návrh zákona o Centrální evidenci účtů, Internetové stránky obchodní korporace, Souběh funkcí, Generální OPT-IN, Návrh zákona o prokazování původu majetku

Zákon o registru smluv

Zákon bude platný pro stát, jeho složky, územní samosprávní celky, příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty, kde má územní samosprávní celek rozhodující vliv. Cílem je zřídit centrální registr smluv, který bude přístupný veřejnosti a bude obsahovat texty smluv, s výjimkou informací, které jsou chráněny zákony č. 106/1999 Sb. a č. 137/2006 Sb.. Jedná se zejména o osobní údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění smluv umožní jejich jednoduchou kontrolu přístupnou všem občanům. Tato povinnost se bude týkat smluv a objednávek nad 50 000,- Kč. Pokud smlouva nebude zveřejněna do určitého data na internetu, může dojít k tomu, že budou smlouvy neplatné. Registr smluv je jedním z nejdůležitějších nástrojů, který přispěje mj. ke snížení korupce v tendrech a vytvoření rovných příležitostí pro všechny.

Návrh zákona o Centrální evidenci účtů

Na základě tohoto zákona bude moci Česká národní banka po spuštění Centrální evidence účtů poskytovat oprávněným osobám údaje o účtech příslušné fyzické či právnické osoby u jednotlivých bank. Oprávněnými osobami se rozumí finanční správa, celní správa, orgány činné v trestním řízení, Finanční analytický útvar a zpravodajská služba. Internetové stránky obchodní korporace Internetové stránky jsou povinné pro veškeré akciové společnosti. Musí obsahovat údaje, které jsou povinné pro obchodní listiny a to včetně registračních údajů na obchodním rejstříku, IČO nebo DIČ. Další povinností je zveřejňovat pozvánky na valné hromady, které jsou společností pořádány. Co se týče společností s ručením omezeným, tak tam nejsou webové stránky povinné, ale pokud je společnost má zřízeny, tak musí obsahovat vše jako stránky akciové společnosti.

Souběh funkcí

Od 1.1.2014 je dle převažujících názorů, i dle názoru Ministerstva spravedlnosti zakázáno být ve funkci jednatele a zároveň mít pracovní smlouvu se společností související s obchodním vedením a řízením firmy. Víme, že hranice mezi výkonem funkce jednatele a činností, která není výkonem funkce (může být tedy předmětem pracovněprávních vztahů) není zcela ostrá. Nejbezpečnější je dělat vše v rámci výkonu funkce, nikoliv v rámci pracovní smlouvy.

Generální OPT-IN

Do 31. 12. 2015 musí veškeré obchodní korporace přistoupit k úpravě svých společenských smluv a stanov tak, aby se plně podřídily zákonu č. 90/2012 Sb., o korporacích. Pro spolky je lhůta stanovena na 3 roky od účinnosti nového občanského zákoníku, tzn. do 31. 12. 2016.

Návrh zákona o prokazování původu majetku

Prokázat původ majetku bude nutné na základě oprávněných pochybností, že jmění narostlo (započítává se i spotřeba) o více než 7 milionů Kč oproti sledovaným příjmům. K prokázání bude vyzívat správce daně. Prvé použití bude zřejmě v roce 2017 pro doměření daně za rok 2016. Pokud poplatník odstraní pochybnosti, tak se nic neděje. Když poplatník prokáže, kdy a jak vznikl dosud nezdaněný příjem, bude následovat standardní doměření daně. V případě, že neprokáže původ, stanoví správce daně daň pomocí pomůcek zvláštním způsobem a ještě přičte penále.

Datum aktuality: 
Pátek, 11. Prosinec 2015

Hlavní menu