Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality říjen

Novela zákona o daních z příjmů, Elektronická evidence tržeb, Kontrolní hlášení k DPH, Změna sazby DPH u novin, časopisů a u restauračních služeb, Nevíte, zda psát IČ nebo IČO?

Vážení,

rok se nám přehoupl do posledního čtvrtletí a my vás zase přinášíme krátký přehled zpráv z oblasti daní a účetnictví.

Novela zákona o daních z příjmů

V minulém měsíci schválila vláda na svém zasedání novelu zákona o daních z příjmů. Hlavní velkou změnou, kterou poplatníci pocítí, a věříme, že jim udělá radost, je zvýšení daňového zvýhodnění v případě daně z příjmů fyzických osob – vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Od 1. 1. 2016 si bude moci poplatník uplatnit bonus ve výši 13 404,- Kč/rok na jedno vyživované dítě, 17 004,- Kč/rok (dříve 15 804,- Kč) na druhé dítě, v případě třetího a dalšího dítěte je zvýšení z původních 17 004,- Kč na 20 604,- Kč/rok.

Elektronická evidence tržeb

V současné době je díky legislativním průtahům nejbližší možné datum spuštění u restauračních a ubytovacích zařízení k 1. 8. 2015 a u maloobchodu a velkoobchodu o tři měsíce později. Přesto je nutné již s předstihem plánovat pořízení programů, které tyto evidence zvládnou a uvažovat i budoucím nutném připojení na internet u všech pokladen, přenosných zařízení a počítačů, na kterých se budou vystavovat stvrzenky o prodeji. U přenosných zařízení navíc o nákupu takových, které budou mít tak dobré baterky, aby vydržely po celou prodejní dobu.

Kontrolní hlášení k DPH

Všem plátcům DPH se od roku 2016 výrazně zvýší administrativní náročnost spojená se zpracováním dalšího typu hlášení na finanční úřady. Jedná se o elektronické odesílání kontrolního hlášení obsahujícího soupisy dokladů z titulu odvodů DPH na výstupu (prodejů) a uplatněných odpočtů DPH na vstupu (jednotlivých nákupů) v ceně přes 10 000,- Kč včetně DPH. Zjednodušené daňové doklady budou do kontrolního hlášení vstupovat úhrnem. Do tohoto hlášení se navíc oproti stávajícím údajům, které se pořizují do účetnictví, bude muset zadávat přímo celé evidenční označení daňového dokladu z faktury či stvrzenky a datum zdanitelného plnění uvedené na faktuře. Čtvrtletní plátci DPH, kteří jsou právnickými osobami, budou muset toto hlášení podávat měsíčně, i když přiznání k DPH budou nadále podávat čtvrtletně. Tedy i doklady nám budou muset k zaúčtování nosit pravidelně měsíčně. Navíc u kontrolního hlášení nebude možno využít podávání do pěti následujících pracovních dnů bez sankce, jako je tomu u podání přiznání k DPH.

Změna sazby DPH u novin, časopisů a u restauračních služeb

Do vlády se dostal návrh na změnu zákona o dani z přidané hodnoty. Novela zákona by měla přinést změnu v sazbě daně u novin a časopisů. V současnosti jsou tyto produkty v příloze č. 3 – Seznam zboží podléhající první snížené sazbě (15 %). Návrh je ale takový, že by se měly přesunout mezi zboží podléhající druhé snížené sazbě (10 %). Cílem této změny by mělo být snížení cen toho zboží a tím následné zvýšení prodejnosti. Dále je navržena jako kompenzace za zavedení elektronické evidence tržeb snížená sazba DPH 15% na restaurační služby.

Nevíte, zda psát IČ nebo IČO?

Identifikační číslo se používá již od roku 1989 a podoba jeho zkratky se v průběhu let měnila. Používala se varianta IČ, IČO i IČES. Co je tedy správně? Do roku 1995 se používala zkratka IČO (identifikační číslo organizace), poté 9 let platila zkratka IČ (identifikační číslo), následně do roku 2010 dokonce zkratka IČES (identifikační číslo ekonomického subjektu) a od té doby se zákon, tentokrát zákon o veřejných registrech vrátil ke zkratce IČO (identifikační číslo osoby). Můžeme jen odhadovat, zda nepřijde nějaká další změna.

Datum aktuality: 
Čtvrtek, 22. Říjen 2015

Hlavní menu