Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality srpen

Změny na finančních úřadech, změny v reverse charge, zveřejňování účetních závěrek, letní brigády studentů, spořící složka u životního pojištění

Změny na finačních úřadech – pokladny a pracoviště

Finanční správa od 1.1.2016 z úsporných důvodů uzavře 103 pokladen, u kterých lze platit daně a poplatky hotově, a to už od 1.9.2015. Pro Královéhradecký kraj se uzavřou pokladny v Broumově, Dobrušce, Dvoře Králové nad Labem, Hořicích, Jaroměři, Kostelci nad Orlicí, Nové Pace, Novém Bydžově a Vrchlabí a pro Pardubický kraj v Hlinsku, Holicích, Litomyšli, Moravské Třebové, Přelouči a Vysokém Mýtě. Alternativou nejčastějšího placení daně v hotovosti – úhrady daně z nemovitých věcí bude od 1.1.2016 možnost placení této daně prostřednictvím SIPO. Vzhledem k tomu, že bezhotovostní platby jsou často spojeny s poplatky za jejich provedení u bank, zvažuje finanční správa znovuzavedení tzv. daňových složenek, kterými by bylo možné platit daň bez poplatku na přepážkách České pošty. Dále pak bude zrušeno 23 územních pracovišť finančních úřadů. Jedná se o ta nejmenší pracoviště, která mají méně než 11 zaměstnanců, kteří vykonávají jen registrační a vyměřovací povinnost. V našem nejbližším okolí se bude rušit územní pracoviště Nová Paka (FÚ pro Královéhradecký kraj) a územní pracoviště Přelouč (FÚ pro Pardubický kraj).

Změny v režimu přenesení daňové povinnosti

S účinností od 1.7.2015 je Vaší povinností aplikovat režim přenesení daňové povinnosti na veškeré komodity, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 a 12 - obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy. Tento režim se použije v případě, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100.000 Kč.

Více podrobností na: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy...

Povinné zveřejnění účetních závěrek ve veřejných rejstřících

V souladu s § 66 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob se musí zakládat do sbírky listin, která je součástí veřejného rejstříku u osob, které tam jsou vedeny: Výtah z písm.c) §66: řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, a u auditovaných společností i výroční zprávy a zprávy auditora o ověření účetní závěrky, Výtah z písm. l) §66: zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Naši klienti, kterým vedeme účetnictví, zajišťujeme uložení účetních závěrek na rejstřík v elektronické formě automaticky. Naskenujeme je a zašleme na příslušný rejstřík. Další dokumenty jsou na statutárních zástupcích společnosti, aby je tam zaslali. Pokud byste k tomu cokoliv potřebovali, rádi pomůžeme. Kromě obchodních korporací (např. s.r.o. a a.s.), mají tuto povinnosti i příspěvkové organizace vedené ve veřejném rejstříku, o.p.s. a nově i spolky. Tato povinnost bývá sankcionována jak ze strany krajských soudů, které vedou rejstříky, tak ze strany finančních úřadů, proto doporučujeme nepodceňovat tuto povinnost.

Zaměstnávání studentů na brigádě

Rády bychom Vám také připomněli možnost daňově poměrně výhodného zaměstnávání studentů na brigádě. Při krátkodobé brigádě s měsíční mzdou do 10tis. Kč se rozhodně vyplatí uzavřít dohodu o provedení práce, ze které se neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Díky slevě na poplatníka 2.070,- Kč/měs (k této slevě musíte mít od studenta podepsané růžové prohlášení) a zároveň na studenta 335,- Kč/měs (zde musíte mít doloženo potvrzení o studiu) u studenta zpravidla nevzniká ani žádná daň z příjmu. Pokud bude za brigádníka daň odváděna, měl by po skončení pracovního poměru obdržet od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech k tomu, aby si pak mohl udělat daňové přiznání a daň případně nárokovat zpět. Ale pozor! Student u Vás může odpracovat maximálně 300 hodin za celou dobu trvání dohody a dohoda musí být písemná a dostupná na pracovišti (alespoň v kopii) pro případ kontroly.

Spořící složka u životního pojištění – výrazné omezení daňových výhod

Na závěr bychom chtěly upozornit na problém životních pojištění se spořící složkou, která by měla být klientovi vyplacena po skončení pojistné smlouvy, na které přispívá zaměstnavatel. Zaměstnavatel může svým zaměstnancům přispívat v úhrnu na životní pojištění a penzijní připojištění až 30 000 Kč ročně, tyto příspěvky jsou nákladovou položkou a u zaměstnanců nejsou zahrnovány do mezd a tím z nich neplynou žádné odvody. Ale až na výjimku spořící složky, která je od 1.1.2015 u zaměstnance součástí hrubých mezd. V minulosti se často stávalo, že si zaměstnanci tuto naspořenou část vybrali i dříve a právě za tímto účelem jim zaměstnavatelé přispěli na mimořádnou splátku pojistného. V podstatě zaměstnavatel mohl dát tento benefit nad rámec mzdy jako prémii, na které jak zaměstnavatel i zaměstnanec ušetřili na dani z příjmu, sociálním a zdravotním pojištění a zaměstnanec si tyto peníze mohl vybrat zpravidla kdykoliv, a to i před řádným ukončením smlouvy. Stát tomuto však učinil konec tím, že buď bude ponechána daňová uznatelnost bez možnosti vybrat peníze dříve než při řádném ukončení smlouvy (dle smlouvy, ale ne dříve než v 60 letech) nebo pro případ možných předčasných výběrů bude nutné zahrnout spořící složku do příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců, tj. do hrubých mezd s odvody sociálního a zdravotního pojištění.

Datum aktuality: 
Středa, 5. Srpen 2015

Hlavní menu