Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality srpen

Změna zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. s účinností od 1. 7. 2017, Senát schválil zvýšení nemocenské s předpokládanou účinností od 1. 1. 2018, Připravované zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve, Na změnu stanov mají spolky, SVJ a řada dalších neziskovek už jen půl roku

Změna zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. s účinností od 1. 7. 2017

Pokračování přehledu změn, které tzv. daňový balík obsahuje:

• zpřísnění podmínek pro vyplacení daňového bonusu, kdy nově bude podmíněn ročním příjmem ve výši šestinásobku minimální mzdy a do příjmu se nebude započítávat příjem např. z nájmu, z přijatých úroků z půjček,…

• znovuzavedení možnosti uplatňovat daňové slevy na manžela/manželku a děti při současném využití daňového paušálu ale sníženým stropem příjmů, ke kterým jdou uplatňovat paušální výdaje na 1mil.Kč - pro rok 2017 budou možné oba způsoby, buď strop 2 mil. Kč bez slev a zvýhodnění na děti, nebo strop 1 mil. Kč se stropem a zvýhodněním; • možnost podepsat elektronicky žádost o měsíční zúčtování slevy na dani zaměstnavatelem;

• možnost nepodávat daňové přiznání při souběhu dvou zaměstnání, pokud příjem z druhé závislé činnosti nepřesáhne 2500 korun za měsíc;

• spolky a společenství vlastníků jednotek nebudou muset podávat daňové přiznání kvůli úrokům ze spořicích účtů - z vkladů u bank a záložen (povinnost neplatila jen u přijatých úroků z běžného účtu);

• možnost pro zaměstnavatele přispívat zaměstnancům na tištěné knihy;

 

Senát schválil zvýšení nemocenské s předpokládanou účinností od 1. 1. 2018

Novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zvýší nemocenské pro zaměstnance, kteří jsou nemocní déle než 30 dní. Změna výše nemocenské bude platit od příštího roku, novelu ale ještě musí podepsat prezident.

• 1. – 3. den nemoci doma zdarma

• 4. – 14. den nemoci zaměstnanci pobírají náhradu mzdy od zaměstnavatele

• 15. – 30. den nemoci 60 % vyměřovacího základu

• od 31. dne nemoci 66 % vyměřovacího základu

• lidé nemocní déle než 2 měsíce 72 % vyměřovacího základu

Novela také zavádí elektronickou podobu neschopenek, ale pouze dobrovolně. Lékaři tak budou moci i nadále používat papírový formulář, který následně do elektronické podoby převede Česká správa sociálního zabezpečení.

 

Připravované zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve

Chystaná novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů putuje k prezidentovi. Novela zvýší částku, kterou si může poplatník odečíst od základu daně za odběr krve, a zavádí se nový odpočet za darování kostní dřeně.

• Jeden odběr krve: 3 000 Kč

• Jeden odběr krvetvorných buněk (kostní dřeně): 20 000 Kč

 

Na změnu stanov mají spolky, SVJ a řada dalších neziskovek už jen půl roku

Spolky, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a řada dalších typů neziskovek vzniklé před 1. lednem 2014 musí nejpozději k letošnímu 31. prosinci sladit své stanovy s novým občanským zákoníkem.

Pokud spolky a společenství nevyhoví požadavku zákona, bude jim hrozit případná pokuta ze strany rejstříkového soudu až 100 tisíc korun a v krajním případě jim může soud hrozit zrušením.

Při změně stanov se můžou rozhodnout, zda o změnu na základě přijetí nových stanov požádají příslušný rejstříkový soud, kterému k tomuto úkonu musí předložit potřebné listiny, nebo si zaplatí notáře, který o přijetí změn stanov sepíše osvědčení, případně notářský zápis a další listiny. Navíc notář může sám změny zapsat do veřejného rejstříku, aby se administrativa nevyřizovala přes soud.

Považujeme za důležité upozornit všechny právnické osoby, že jsou povinné zapisovat do veřejných rejstříků své nové statutární orgány a případně také kontrolní orgány, pokud jsou zřízeny, a to vždy, když těm původním skončilo funkční období a zakládat do sbírky listin vedené ve veřejném rejstříku své účetní závěrky, popř. zprávy o propojených osobách a výroční zprávy (pokud mají povinnost je sestavovat či je sestavují dobrovolně). Přejeme Vám hodně pohody během letních dní.

Datum aktuality: 
Čtvrtek, 3. Srpen 2017

Hlavní menu