Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality září

Začátek elektronické evidence tržeb se prozatím posouvá na polovinu roku 2016, Předpoklad zvýšení minimální mzdy od 1.1.2016, Novela zákona o účetnictví, Kontrolní hlášení k DPH od 1.1.2016 – zasílání soupisů všech daňových dokladů na finanční úřady, Pracoviště na finančních úřadech se nakonec měnit nebudou

Vážení,

Zdravíme Vás, po prázdninách zasíláme každoměsíční souhrn novinek a informací z oblasti daní a účetnictví.

Začátek elektronické evidence tržeb se prozatím posouvá na polovinu roku 2016

Zavedení evidence tržeb se pravděpodobně odsune o čtyři měsíce od původního předpokladu, tedy u restaurací a ubytovacích zařízení se posune na červenec 2016 a za další tři měsíce by se měla týkat velkoobchodů a maloobchodů.

Předpoklad zvýšení minimální mzdy od 1.1.2016

Vláda na svém srpnovém zasedání schválila návrh ministerstva práce a sociálních věcí týkající se minimální mzdy od počátku roku 2016. Její výše by měla od 1. 1. 2016 být na úrovni 9 900,- Kč, což je o 700,- Kč více oproti současnosti. Minimální hodinová mzda se tak zvýší z 55,- Kč na 58,70,- Kč. Změna se bude týkat také zdravotně postižených, kterým se minimální mzda navýší o 1 300,- Kč na 9 300,- Kč.

Novela zákona o účetnictví

Před několika málo dny podepsal prezident Miloš Zeman novelu zákona o účetnictví. Tato novela by měla stanovovat kategorie účetních jednotek podle jejich velikosti. Účetní jednotky by se měly nově dělit na mikro účetní jednotku, malou účetní jednotku, střední účetní jednotku a velkou účetní jednotku. Mikro účetní jednotka se vyznačuje tím, že nepřekračuje alespoň 2 z těchto hodnot – aktiva celkem do 9 mil. Kč., roční čistý obrat do 18 mil. Kč. A průměrný přepočtený počet zaměstnanců je maximálně 10. Malá účetní jednotka bude s kritérii aktiva celkem 9 – 100 mil. Kč., roční čistý obrat 18 – 200 mil. Kč a průměrný přepočtený počet zaměstnanců 11 – 50. Novela by měla přinést úlevu od administrativní zátěže pro mikro a malé jednotky. Nebudou muset zveřejňovat účetní závěrku v obchodním rejstříku, což potěší řadu z nich. Dalším bodem novely je povinnost zveřejňování plateb odváděných vládám z důvodu větší průhlednosti a to jen u velkých účetních jednotek, které působí v těžebním průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva v původních lesích, a subjektů veřejného zájmu (banky, pojišťovny, zdravotní pojišťovny, firmy s veřejně obchodovanými cennými papíry). Dále by mělo dojít k úpravě režimu jednoduchého účetnictví a možnost jeho použití některými účetními jednotkami, za předpokladu, že splní stanovené podmínky. Mezi tyto jednotky budou patřit neziskové organizace (např. spolky), které vykonávají převážně společensky prospěšnou činnost a pro které by bylo vedení účetnictví náročné a nákladné.

Kontrolní hlášení k DPH od 1.1.2016 – zasílání soupisů všech daňových dokladů na finanční úřady

Jak jsme již v předchozích dopisech avizovali, od 1. 1. 2016 vznikne plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení. Co je ale důvodem zavedení tohoto hlášení? Cílem je, aby finanční správa měla přehled o tom, zda jsou veškeré daně z přidané hodnoty odvedeny, tak jak mají být. Kontrolní hlášení by měla být vzájemně párována (dodavatel x odběratel). Mělo by být zamezeno čerpání nadměrného odpočtu daně, aniž by byla tato daň u odběratele odvedena. Již v počátcích by se mělo zabránit rozvoji velkých daňových podvodů, hlavně podvodných řetězců a vystavování fiktivních faktur. Tak, jak se nyní zasílají soupisy všech dokladů v přenesené daňové povinnosti, budou zasílány soupisy všech daňových dokladů. Kontrolní hlášení nebude požadovat žádné rozsáhlé údaje, jediné co bude třeba vyplnit, jsou subjekty obchodu a cena plnění. Podrobnější informace budou potřeba pouze u režimu přenesené daňové povinnosti.

Pracoviště na finančních úřadech se nakonec měnit nebudou

Minulý měsíc jsme zasílali informaci o rušení několika pokladen a pracovišť finančních úřadů, které mělo platit od 1. 1. 2016. V srpnu, ale koaliční rada rozhodla, že se 23 územních pracovišť rušit nebude. Změnou budou pouze úřední hodiny těchto pracovišť a snížení počtu pracovníků. Služby budou zajišťovány v úřední dny a to v pondělí a ve středu po celý rok. Počet pracovníků bude snížen ze současných cca 10 na každém pracovišti na 2 zaměstnance. Ostatní by měli přejít na vyšší územní pracoviště. Co se týče našeho okolí, tak zůstanou v provozu pracoviště v Nové Pace (Královéhradecký kraj) a v Přelouči (Pardubický kraj).

Datum aktuality: 
Pondělí, 7. Září 2015

Hlavní menu