Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality září

Elektronická evidence tržeb (EET) se neodkladně blíží, Rozšíření režimu reverse chargé, Od listopadu budou daň z převodu nemovitosti platit kupující, Zdanění důchodů bylo Ústavním soudem zrušeno

Elektronická evidence tržeb (EET) se neodkladně blíží

Podnikatelé se budou zapojovat do EET postupně takto:

    o v 1. fázi - od 1. 12. 2016 – ubytovací a stravovací služby0

    o v 2. fázi - od 1. 3. 2017 - maloobchod a velkoobchod

    o ve 3. fázi - od 1. března 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,

    o ve 4. fázi - od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Dne 31.8.2016 byla konečně zveřejněna dlouho očekávaná metodika k EET na http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf. Funkčnost pokladního zařízení s nainstalovaným certifikátem si budou moci podnikatelé vyzkoušet bohužel až od 1. listopadu 2016. Z tohoto důvodu posouváme náš podzimní seminář až na 8. listopadu 2016. Všichni musí před zahájením povinnost EET požádat o přidělení tzv. autentizačních údajů. O ně již lze od 1. září 2016 žádat a to buď elektronicky na daňovém portálu, kdy jim budou zaslány do datové schránky nebo osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů, kde je podnikatel obdrží na místě v zapečetěné obálce. Důležitou informací pro podnikatele je, nenechávat své žádosti na poslední chvíli. 

Pomocí přihlašovacích údajů se podnikatel přihlásí do webové aplikace EET, kde je nutné, aby vyplnil údaje o všech provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnost, z nichž plynou evidované tržby. Po vyplnění údajů o provozovnách, může podnikatel v dané aplikaci získat digitální certifikát. Prostřednictvím tohoto certifikátu, Finanční správa identifikuje podnikatele při zasílání údajů datovými zprávami. Počet certifikátů je na rozhodnutí každého podnikatele, odvíjí se od jeho potřeb – počtu pokladen. 

Certifikát musí být nainstalován do pokladního zařízení, prostřednictvím kterého bude podnikatel evidovat tržby. Jak jste mohli zaznamenat, začínají se rozšiřovat výjimky – například pro stánkaře, kteří nemají ve stánku stůl a židli, nebude EET před vánoci.

Zdroj: www.etrzby.cz

 

Rozšíření režimu reverse charge

Vláda na svém zasedání schválila návrh Ministerstva financí, na základě kterého se rozšiřuje režim přenesené daňové povinnosti neboli „reverse charge“ na vybrané telekomunikační služby. Cílem je zabránit daňovým únikům, které byly zjištěny právě při poskytování některých telekomunikačních služeb. Nařízení bude účinné od 1. října 2016. Telekomunikační služby jsou poslední komoditou, u které se zavádí reverse charge nařízením vlády v rámci tzv. dočasného použití režimu přenesení daňové povinnosti. V příštím dopise Vám uvedeme konkrétní služby, kterých se týká.

 

Od listopadu budou daň z převodu nemovitosti platit kupující

Od 1. listopadu 2016 se převádí povinnost platit daň z nabytí nemovitosti z prodávajícího na kupujícího. Doposud bylo možné se domluvit, kdo daň z nabytí nemovitosti odvede, ve většině případů odváděl daň prodávající. V současné době v některých případech dochází k tomu, že prodávající by se rádi své povinnosti odvádět 4% daň zbavili, ale na druhou stranu nesleví z dohodnuté ceny. V praxi tedy opravdu mohou ceny bytů či domů v některých žádaných lokalitách skutečně zhruba o 4% stoupnout. Pozitivní na této změně strany, která platí, je skutečnost, že druhá strana nebude ručitelem za nezaplacenou daň.

 

Zdanění důchodů bylo Ústavním soudem zrušeno

Ústavní soud rozhodl, že důchodci, kteří pracují či podnikají a přesáhli částku 840.000 Kč za rok v součtu svých příjmů podle § 6 ZDP (příjmy ze zaměstnání) a dílčích základů daně podle § 7 ZDP (příjmy z podnikání) a podle § 9 ZDP (příjmy z pronájmu), tak již za rok 2016 nebudou zdaňovat své penze. Zdanění důchodu nad 36násobek minimální mzdy platné na počátku kalendářního roku (356400 Kč úhrnem za rok) ale nadále zůstává zachováno, ovšem týká se jen úzkého okruhu důchodců. Jedná se však o pravidelně vyplácený příjem, nikoli o jednorázové doplatky důchodů. Zároveň má ale důchodce nárok na základní slevu na dani bez ohledu na dosažené příjmy.

Datum aktuality: 
Pondělí, 12. Září 2016

Hlavní menu