Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Daňové poradenství

Daňové poradenství

 • zpracování daňových přiznání k daním z příjmů  - možnost prodlužení termínu podání přiznání o tři měsíce na základě plné moci bez navýšení ceny za „odklad“, je účtována pouze skutečně odvedená práce
 • zpracování daňových přiznání k DPH
 • zpracování daňových přiznání k daním z nemovitostí, z převodu nemovitostí a v případě potřeby i k ostatním daním
 • daňové poradenství
 • vypracování písemných stanovisek
 • daňová optimalizace
 • zastupování klientů při jednání se správcem daně

Účetní poradenství

 • příprava systému účetnictví pro potřeby řízení – nastavení účtové osnovy, středisek, zakázek a výkonů, číselných řad, přístupových práv do účetnictví
 • návrhy pro profily organizační struktury
 • nastavení oběhu účetních dokladů, pravomocí a povinností v oblasti účetnictví
 • systém finančního výkaznictví pro potřeby řízení firmy
 • tvorba finančních plánů
 • zpracování úvěrové žádosti, finanční analýzy

Hlavní principy v rámci daňového a účetního poradenství

 • využívání zákonných prostředků a uplatnění všeho, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta je pokládáno za prospěšné
 • poskytování speciálního servisu v rámci vedení účetnictví klientům - daňové poradenství v rozsahu do 2 hodin měsíčně je zahrnuto v ceně vedení účetnictví ve snaze řešit vše s předstihem a promyšleně
 • měsíční sdělování novinek v oblasti účetnictví a daní v rámci měsíčních „dopisů klientům“
 • klientům je nabízena účast na školeních v oblasti účetnictví a daní s 50% slevou
 • pro klienty je nabízena bezplatná účast na firemních seminářích, které jsou spojeny se zajímavým doprovodným programem a možností navázání nových kontaktů
 • respektování příkazů klienta, zákonů a obecně závazných právních předpisů, etického kodexu Komory daňových poradců ČR
 • poskytování služeb tak, aby klientovi nevznikla škoda
 • chránění práva a oprávněných zájmů klienta

Máte zájem o ? Napište nám.

Image CAPTCHA

Hlavní menu