Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Dopis - říjen

Daňová sleva na dítě, zelená nafta, minimální mzda, režim přenesení daňové povinnosti, souběh funkcí

Vážení,

v září již byla schválena novela zákona o dani z příjmu pro rok 2015, podle které by od roku 2015 měla vzrůst měsíční daňová sleva na druhé dítě o 200,- Kč a na třetí dítě o 300,- Kč měsíčně. V následujících letech vláda plánuje ještě další zvyšování slev na dítě. Jak jsme Vám sdělily v minulém dopise, důchodci budou opět moci uplatňovat základní slevu na dani.

Poměrně důležitá změna nastane pro živnostníky, kterým se od roku 2015 zastropují výdajové paušály.60% a 80% paušály budou moci být uplatněny pouze z částky příjmů do 2 milionů korun, tj. výdaje u 60% paušálu budou maximálně 1,2 milionů korun a u 80% paušálu maximálně 1,6 milionů korun. Došlo tedy k rozšíření tohoto limitu, jelikož na 30% a 40% paušál byl tento dvoumilionový limit v zákoně zakotven již dříve.

Nařízením vlády č. 214/2014 Sb. dojde od 1.1.2015 ke zvýšení částky minimální mzdy. Z částky 8.500,- Kč se minimální mzda zvedne na 9.200,- Kč. Zásadní změna nastane v zákoně o DPH, kde by mělo dojít k masovému rozšíření používání režimu přenesené daňové povinnosti. Nově by se měl uplatňovat na: dodání mobilních telefonů; dodání plynu a elektřiny obchodníkovi; dodání telekomunikačních služeb; dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele; dodání certifikátů plynu a elektřiny; dodání herních konzolí, tabletů a laptopů; dodání obilovin a technických plodin; dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů.

Od 1.10.2014 byla opět zavedena tzv. zelená nafta. Zemědělci o naftu použitou při práci na polích a v sadech mohou žádat na základě novely zákona o spotřebních daní, která vstoupila v platnost 1.10.2014. Konkrétně se novela vztahuje na rostlinnou prvovýrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin. Nárok na vrácení spotřební daně se musí prokázat předložením o nákupu pohonných hmot a evidencí o jejich skutečné spotřebě. Nárok na vrácení daně z pohonných hmot spotřebovaných od 1.7.2014 do 31.8.2014 lze uplatnit nejpozději do 1. prosince 2014. Po tomto termínu nárok zaniká.

Velmi často se také nyní v souvislosti s NOZ řeší problematika souběhu funkcí. Jedná se o situaci, kdy jednatel je ve společnosti zaměstnán i na základě pracovní smlouvy. Nově se judikatura a poslední výklady Ministerstva spravedlnosti ČR zveřejněné na webových stránkách vyvíjí v tom smyslu, že by jednatel měl mít pouze jednu smlouvu na jednatelství a žádnou jinou na stejnou funkci, jelikož si nemůže být sám sobě nadřízeným. Pokud tedy máte ve společnosti i pracovní smlouvy a ne pouze jednatelské, je potřeba upravit a přizpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti. To tedy znamená, že nemůžete mít pracovní smlouvu např. na funkci ředitele, jelikož náplň práce ředitele odpovídá náplni práce jednatele. Pracovní smlouva by tedy měla být uzavřena na takovou práci, která nesouvisí s vedením společnosti.

O dalších podrobnostech týkajících se výše uvedených změn a o dalších připravovaných změnách Vás budeme samozřejmě včas informovat.

Datum aktuality: 
Pondělí, 6. Říjen 2014

Hlavní menu