Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Elektronické podání v DPH a sociál. pojištění od 1.1.2014

Nově upravená povinnost podání přiznání k DPH a všech přehledů z mezd na ČSSZ od roku 2014

 

Vážení,

 

     dovolte mi, abych Vás seznámila s nově upravenou povinností podání přiznání k DPH a všech přehledů z mezd na ČSSZ od roku 2014 elektronicky a ještě jednou Vás pozvala na naše semináře, konající se v hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou v těchto termínech:

10.12.2013 - Aktuální problémy v účetnictví a daních podnikatelů

17.12.2013 - DPH

 

Více informací naleznete na našich nových webových stránkách http://www.esop-rk.cz/skoleni

 

 

Elektronické podání v DPH a sociálním pojištění od 1.ledna 2014

 

     Od 1.1.2014 v návaznosti na schválenou novelu zákona č. 235/2004 o DPH budou všechny právnické osoby a fyzické osoby s obratem nad 6milionů korun povinny podávat přiznání k DPH a veškerá další podání vztahující se k DPH pouze v elektronické podobě.

 

     Dále od 1.1. 2014 čeká podnikatele, zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance, povinná elektronická komunikace s ČSSZ.  Podání se zasílají do datové schránky ČSSZ nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

 

Týká se to především těchto tiskopisů:

 

  • Evidenční list důchodového pojištění

  • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění

  • Přehled o výši pojistného

  • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)

  • Přihláška do registru zaměstnavatelů

  • Odhláška z registru zaměstnavatelů

  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

  • Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

 

     Prakticky to znamená, že například u tiskopisu Přehled o výši pojistného vznikne povinnost podat tento tiskopis výhradně elektronicky poprvé v případě jeho podání v lednu 2014 za období prosinec 2013 (řádná lhůta k podání takového Přehledu o výši pojistného je ze zákona od 1. 1. 2014 do 20. 1. 2014). Obdobně vznikne povinnost podat poprvé v roce 2014 výhradně elektronicky tiskopis Evidenční list důchodového pojištění, do kterého budou zapsány údaje za rok 2013 (takový Evidenční list důchodového pojištění je ze zákona třeba podat nejpozději do 30 dnů ode dne 30. 4. 2014 nebo ode dne 31. 1. 2014, pokud zaměstnání skončilo před 31. 12. 2013).

 

     Ošetřujícím lékařům a poskytovatelům zdravotních služeb byla prodloužena výjimka o odložení elektronické komunikace s ČSSZ o další 2 roky. Osobám samostatně výdělečně činným byla povinnost podávat přehledy v elektronické podobě prozatím odložena o 1 rok. Toto se týká pouze přehledů, které jsou podávány za OSVČ jako fyzické osoby, nikoliv za zaměstnance.

 

     Pevně věřím, že se mi podařilo Vám ve zkratce nastínit to nejdůležitější z nastalých změn, i když to zřejmě bude výraznou komplikací pro řemeslníky a další drobné živnostníky, kteří budou muset mít k dispozici software pro vygenerování příslušných výstupů a zajistit si jejich elektronické odeslání ČSSZ. Od příštího měsíce Vás budu postupně seznamovat s novým občan. zákoníkem, nutností změn se smlouvách a daňovými změnami.

 

                                                                                                                       Ing. Daniela Burianová

                                                                                                                       auditor a daňový poradce

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Datum aktuality: 
Pátek, 8. Listopad 2013

Hlavní menu