Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Historie vzniku

Historie naši firmy

Daňová a účetní kancelář ESOP se sídlem v Rychnově nad Kněžnou byla založena v roce 1992 jako sdružení fyzických osob bez právní subjektivity pod vedením Ing. Anny Klapalové. V průběhu let vzrůstal počet zaměstnanců a zároveň se zvyšoval počet klientů. V březnu 2008 po úmrtí Ing. Anny Klapalové převzala vedení firmy Ing. Daniela Burianová. 

Současnost

V současné době vedeme účetnictví a daňovou evidenci zhruba 300 klientům a máme 15 pracovníků na vedení účetnictví, zpracování mezd a daňového poradenství našich klientů. Dále se zaměřujeme na audit pro podnikatelské i neziskové subjekty a spolupracujeme s příspěvkovými organizacemi a jejich zřizovateli v oblasti účetnictví, auditu, zdanění a odborných zpráv jako podkladů pro schválení účetních závěrek. 

Naše firma

Účetní a daňová kancelář ESOP působí v oboru od roku 1992, z toho posledních 7 let na adrese Komenského 38, Rychnov nad Kněžnou. Ing. Daniela Burianová je od března 1999 zapsána v seznamu Komory daňových poradců pod evid.č. 3030 vydaného hlavním výborem svazu účetních a je členem Odborného kolegia Komory daňových poradců. Od ledna 2005 je zapsána v komoře auditorů České republiky s osvědčením pod číslem1991 a v roce 2015 na Ústavu práva a právní vědy absolvovala profesní studium Master of Laws LL.M. korporátní právo a správa podniku se zaměřením na obchodní právo s důrazem na správu a řízení společností. 


Hlavní menu