Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Inventarizace dle nové vyhlášky

Ta podrobně upravuje inventarizační činnosti – zejména sestavení plánu inventur, zřízení inventarizačních komisí (případně i ústřední inventarizační komise), stanovení pravidel pro jmenování členů komisí s požadavky na jejich znalosti zejména při zjišťování skutečných stavů a sestavení inventarizační zprávy.

Vyhláška jasně definuje požadavky na formální náležitosti inventurních soupisů, jejich podpisové záznamy, označení všech částí inventarizačních položek  nezaměnitelným inventarizačním identifikátorem a povinnost vedení seznamu a popisů inventarizačních identifikátorů. V rámci procesu inventarizací musí být provedena i změna ocenění v souladu s §26 odst.1, pokud je prodejní cena snížená o náklady spojené s prodejem nižší, než cena v účetnictví nebo pokud je hodnota závazků vyšší, než jejich ocenění v účetnictví. Bližší informace můžete získat i na školení naší firmy pro příspěvkové organizace dne 23.11. 2011 v letovisku Studánka u Rychnova n. Kn. od 8.30 do 13.30. Cena školení je 1200,- Kč, pro klienty naší firmy je snížena o 50%. Přihlášky vyřizuje sl. Lucie Židová, tel. 494 533 134, e-mailová adresa: zidova.esop-rk@seznam.cz.. Bližší informace najdete na našich internetových stránkách.

Zpracovala: ing. Daniela Burianová, auditor a daňový poradce,
ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o.
www.esop-rk.cz, tel. 494533134, 602437654

Datum aktuality: 
Úterý, 1. Listopad 2011

Hlavní menu