Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Jak s brigádníky?

Je období, kdy se aktuálně řeší brigády. Příslušnou smlouvu je nutno uzavřít před zahájením výkonu práce. Považuji za nutné předeslat, že zaměstnavatel je povinen mít doklady či kopie dokladů prokazujících legálnost práce v místě pracoviště po celou dobu trvání zaměstnání a v případě inspekce je v průběhu kontroly předložit. Kontroly jsou poměrně časté a nepředložení dokumentů inspektoři posuzují jako výkon nelegální práce, kde hrozí vysoké sankce 250tis.Kč za každého nelegálního pracovníka. Četnost kontrol je vysoká a doporučuji nepodceňovat tuto povinnost.

U brigádníků se nejčastěji sjednává dohoda o provedení práce. Příjem z této dohody do 10000 Kč měsíčně nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Legislativně je dohoda o provedení práce upravena zákoníkem práce v § 74 a následujících. Podstatné je, že rozsah práce musí být do 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele, v dohodě se sjednává zejména doba, rozsah a odměna za provedenou práci. Vždy musí být písemná.

Daň z dohody o provedení práce je srážková při příjmu do 5000 Kč, pokud zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani. Jinak je aplikována daň ze závislé činnosti zálohová, která činí 15%. Pokud ale zaměstnanec podepíše prohlášení k dani, z vypočtené daně bude měsíčně uplatněna základní sleva na dani  a příjem do 10tis. Kč měsíčně nebude zatížen daní ani odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Na našich stránkách www.esop-rk.cz v odkazech najdete vzor této dohody o provedení práce.

Zpracovala: ing. Daniela Burianová, auditor a daňový poradce,
ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. , Komenského 38, Rychnov n. Kn.
www.esop-rk.cz, tel. 494533134, 602437654

 

Datum aktuality: 
Středa, 1. Srpen 2012

Hlavní menu