Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky květen

Opět Vám přinášíme stručné shrnutí informací a novinek ze světa daní a účetnictví, které by Vám mohly být užitečné.

Nejprve zmíníme větší podrobnosti o elektronické evidenci tržeb. Ministerstvo financí připravilo k předložení vládě Zákon o evidenci tržeb a příslušnou vyhlášku, díky kterým by měla být v roce 2016 zavedena povinnost elektronicky evidovat tržby u ubytovacích a stravovacích služeb, velkoobchodu a maloobchodu (výjimkou by měly být nahodilé tržby z těchto činností). Povinnost se bude týkat podnikatelů, kteří přijímají platby v hotovosti, platebními kartami, stravenkami nebo šeky. Na účtence musí podnikatel vyplnit údaje o subjektu, datum a čas, celkem přijato, základ DPH a DPH, místo a číslo účtenky. Jakmile vyhotoví účtenku, zašle ji díky internetovému připojení na finanční správu, ta přidělí účtence unikátní kód a podnikatel teprve pak vytiskne zákazníkovi účtenku již s tímto kódem, na základě kterého přijme peníze. Zákazník si bude moci ověřit přes internet, zda tato účtenka je pod daným kódem opravdu registrována. Problémy tedy budou při výpadku internetového připojení. Pro poplatníky, kterým vznikne povinná elektronická evidence tržeb, by měla být zavedena sleva na dani z příjmů fyzických osob ve výši 5000 Kč jako kompenzace na náklady spojené se zavedením těchto evidencí. Určitým zmírněním těchto dopadů na podnikatele má být snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholu ,tabákových výrobků a doplňkového sortimentu.

V tuto chvíli se také podnikatelům – fyzickým osobám vyplatí přemýšlet nad tím, zda se jim ještě letos, tedy v roce 2015, vyplatí uplatňovat tzv. výdajové paušály. Myšlenka toho, že se při zavedení paušálu sníží administrativa drobným podnikatelům, se již dnes vytrácí. Paušály stále častěji začínali využívat i větší podnikatelé, kterým se to velmi vyplatilo. Této situaci se od letošního roku vláda pokusila zabránit. Nastavila tedy omezení, které spočívá v tom, že paušální výdaje byly zastropovány na ročním příjmu dvou milionů korun. Paušál můžete využít, i když máte příjmy nad zmíněné dva miliony korun, ale v tom případě můžete uplatnit výdaje vypočítané pouze z dvou milionů korun a ne z Vašich skutečných příjmů. Druhou podmínkou již z minulosti je, že podnikatelé, kteří uplatňují paušál a mají vyšší daňový základ z tohoto podnikání než z ostatních činností, nesmí uplatnit slevy na dani na děti na manželku. Toto druhé uplatnění se může dotknout poměrně velkého počtu drobných živnostníků. Proto na Vás apelujeme, důsledně zvažte, jestli se Vám nevyplatí přejít na skutečné výdaje, administrativa by se pro vás možná zvýšila, ale ušetřené peníze na daních a pojištění za to mohou stát. V případě, že si nejste jisti, nás kontaktujte a my Vám rády poradíme.

Také bychom Vám chtěly připomenout, že lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí končí 1. června 2015, pokud Vaše daň nepřesáhne 5.000,- Kč. Pokud máte daň vyšší, je splatná ve dvou splátkách, ovšem dá se zaplatit i najednou. Informace o celkové výši daně z nemovitých věcí včetně složenky k zaplacení by Vám měla být doručena poštou nejpozději do 25. května 2015. U těch, kteří mají datovou schránku, bude toto doručeno elektronickou cestou. Zaplati daň lze ale samozřejmě i bezhotovostním převodem z banky či hotově na pokladně správce daně. Nezapomeňte si tedy hlídat své poštovní a datové schránky, abyste daň zaplatili řádně a včas.

Datum aktuality: 
Středa, 20. Květen 2015

Hlavní menu