Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky květen

Přehled osobních údajů – GDPR

 

 

Příklady osobních údajů - podléhají souhlasu subjektu údajů

Kontrola vstupu do objektu nebo na pracoviště prostřednictvím biometrických údajů nebo na základě průkazky s podobiznou

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů zaměstnavatele

Po dobu trvání PPV

Propagace zaměstnavatele na webu s využitím fotografií nebo videa, které umožňují identifikaci subjektu údajů

Zpracování se provádí na základě rozhodnutí zaměstnavatele

Po dobu trvání PPV, respektive po dobu trvání souhlasu subjektu údajů

Vedení osobních údajů o bývalých zaměstnancích pro udržování kontaktů se současnými zaměstnanci

Zpracování se provádí na základě rozhodnutí zaměstnavatele

Po dobu, na kterou byl udělen souhlas subjektu údajů

 

Příklady osobních údajů - nepodléhají souhlasu subjektu údajů

Uzavření PP, DPČ, DPP

Získání a zpracování osobních údajů je nutné pro plnění povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů

Po dobu trvání PPV a poté podle archivační lhůty jednotlivých dokumentů

Vedení personální agendy včetně osobního spisu zaměstnance

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, pro splnění právní povinnosti podle § 312 zákoníku práce (osobní spis)

Po dobu trvání PPV a poté podle archivační lhůty jednotlivých dokumentů uložených v osobním spisu

Ochrana zájmů zaměstnavatele pro uplatnění práv v případném soudním sporu (neplatnost rozvázání PP, náhrada škody, náhrada mzdy a jiných peněžitých plnění, atd.)

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů zaměstnavatele

Po dobu trvání PPV, poté podle archivační lhůty jednotlivých dokumentů, případně po přiměřenou dobu s ohledem na uplatnění právních nároků zaměstnavatele

Kamerový systém - ochrana majetku zaměstnavatele i subjektu údajů, ochrana zdraví subjektu údajů

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů zaměstnavatele i subjektu údajů

Po přiměřenou dobu od pořízení záznamu – obvykle do 7 dnů, případně déle z důvodu řešení pojistné události či podezření z trestné činnosti

Evidence docházky s vyznačením začátku a konce odpracované

- směny, práce přesčas, noční práce, doby v době pracovní pohotovosti

Zpracování je nezbytné pro účely splnění zákonné povinnosti stanovené § 96 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Po dobu trvání PPV a poté po dobu 10 let po roce, kterého se údaje týkají (viz § 96 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Vedení evidence jízd shromažďujících informace o GPS lokaci, na níž se vozidlo nachází

 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (daňově účinný výdaj - § 24 odst. 2 ZDP)

Po dobu trvání PPV, poté po přiměřenou dobu s ohledem na uplatnění právních nároků zaměstnavatele

Zveřejnění služebních kontaktních údajů vedoucích zaměstnanců, obchodních zástupců

 

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů zaměstnavatele

 

Vedení mzdové agendy komplexně:

výplatní listiny, výplatní pásky,

výstupní sestavy obsahující osobní údaje (zápůjčky a jejich úhrady), přiznané prémie, odměny, benefity

 

Zpracování je nezbytné pro účely splnění zákonných povinností správce a jeho oprávněných zájmů

Po dobu trvání PPV, poté podle archivační lhůty jednotlivých dokumentů – 10 let po roce, kterého se týkají

 

Zdroj:

https://www.ucetni-portal.cz/vnitrni-predpis-pokyn-stanovujici-povinnosti-zamestnavatele-o-ucelu-a-zpracovani-osobnich-udaju-a-pravech-subjektu-udaju-1236-c.html

https://www.ucetni-portal.cz/zaznam-o-instruktazi-zpracovani-osobnich-udaju-zamestnance-1238-c.html

 

Datum aktuality: 
Pátek, 27. Duben 2018

Hlavní menu