Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky únor

Shrnutí roku 2017

Vývoj inflace do budoucna

Do konce roku se možná zruší superhrubá mzda, ale za cenu zvýšení daní všem od 2019

Rozšíření kritérií u nespolehlivého plátce DPH

GDPR

Shrnutí roku 2017

  • Inflace

Dle https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-prosinec-2017 inflace za rok 2017 byla 2,5%, což je nejvyšší hodnota za posledních 5 let.

  • Růst naší ekonomiky

Ve 2. polovině loňského roku neuvěřitelný další růst a to okolo 5 %.

  • Nezaměstnanost

Velmi nízká na úrovni 3,9%  a nabídka volných pracovních míst každý měsíc přepisuje dřívější maxima.  Nedostatek lidí tlačí na stálé navyšování mezd, omezování příjmu zakázek a vytváří bariéry i pro stávající výroby.
Do budoucna může tato situace znamenat další zvyšování inflace.

  • Úroková sazba

ČNB dokonce dvakrát v roce 2017 zvýšila úrokové sazby a předpokládá další navyšování, proto začaly rychle růst i střednědobé a dlouhodobé úrokové sazby. I toto je predikce vyšší inflace.

 

Vývoj inflace do budoucna

ČNB ve své prognóze předpokládá, že do konce příštího roku svoji hlavní úrokovou sazbu zvýší ze současného 0,5 % nad hranici 2,5 %.

V roce 2018 zřejmě dojde ke zpomalení růstu cen nemovitostí oproti předchozím letům,ale jejich ceny (zejména v Praze) budou pravděpodobně růst i nadále. Předpokládá se, že bude letos pokračovat postupný růst průměrných úrokových sazeb u nově poskytnutých hypoték.

Zdroj: www.csobpremium.cz

 

Do konce roku se možná zruší superhrubá mzda, ale za cenu zvýšení daní všem od 2019

Ministerstvo financí plánuje ještě letos zrušit takzvanou superhrubou mzdu tak, aby se daně počítaly od příštího roku pouze z hrubé mzdy. Původní sazba 15 % se má zvýšit na 19 % od roku 2019.

Pro zaměstnance z toho vyplývá sice úspora na dani ve výši 1,1 procentního bodu, u podnikatelů snad bude ¾ zaplaceného sociálního a zdravotního pojištění znovu daňově uznatelná, ale zdražení postihne hlavně jiné zdroje příjmů.

 

Volno pro novopečené otce. Stát jim nově zaplatí dovolenou

Novopečení otcové mohou do šesti týdnů od narození potomka čerpat státem placenou 7 denní dovolenou. Pokud odvádí nemocenské pojištění, stát jim zaplatí 70 % vyměřovacího základu jejich příjmu.

Otcovskou dovolenou schválila sněmovna na návrh minulé vlády loni v únoru v rámci novely o nemocenském pojištění. „Tatínkové budou čerpat z toho, co do systému sami zaplatili. Je jasné, že nemusí plýtvat klasickou dovolenou, nebo předstírat, že jsou nemocní. Je to volno jasně určené na to, aby se sžili s dítětem a podpořili maminku po návratu z porodnice,“ uvedla tehdy minulá ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD).

Zdroj: https://echo24.cz/a/SZKPX/volno-pro-novopecene-otce-stat-jim-nove-zaplat...

 

Rozšíření kritérií u nespolehlivého plátce DPH

Od 1. 1. 2018 dochází k rozšíření kritérií pro aplikaci nespolehlivého plátce DPH. Nyní se nespolehlivým plátcem může stát i plátce DPH, který závažným způsobem poruší své zákonem stanovené povinnosti, což ve svém důsledku povede ke stanovení daně na výstupu správcem daně výrazně jinak, než plátce uvedl sám v podepsaném daňovém přiznání nebo dodatečném daňovém přiznání. Rozdíl je min. 500 000,-Kč a související vyměřená nebo doměřená daň nebude plátcem zcela uhrazena v náhradní lhůtě splatnosti.

Při rozhodování o nespolehlivosti plátce podle nového kritéria se bude přihlížet výhradně k porušením povinností nastalým v řízení nebo v souvislosti s řízeními, která byla zahájena po 1. 1. 2013 a která se takto projeví v rozhodnutích vydaných správcem daně po 1. 1. 2018.

Pro naplnění nového kritéria je nezbytný předpoklad existence účelovosti nekalostního jednání nebo snahy o vylákání neopodstatněné daňového výhody.

 

Příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Dle § 117 zákoníku práce v podnikatelské sféře činí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj. od 1. 1. 2018 nejméně 7,32 Kč při 40 hodinové týdenní pracovní době.

Dle § 128 zákoníku práce ve státní sféře činí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí nejméně 5% základní sazby minimální mzdy za měsíc, tj. od 1. 1. 2018 nejméně
610 Kč
.

 

GDPR

Evropská směrnice GDPR nahradí náš stávající zákon o ochraně osobních údajů a bude důležitá pro všechny firmy, které mají zaměstnance, mají databázi kontaktů osob či používají kamerové systémy nebo jiná záznamová zařízení.  V první řadě bude třeba si ve firmách zpracovat přehled, jaká data jsou zpracovávána, kde jsou jak archivována s příslušným zabezpečením proti zneužití a zda jsou likvidována po skončení doby nutné archivace. Toto se týká dat jak v listinné, tak i elektronické podobě. Je tedy nutné začít celkovým zmapováním, poté si k tomu vyhotovit příslušnou směrnici, nastavit postupy, mít k tomu aktualizované software, mít uzavřeny smlouvy se správci dat (s IT servisními firmami, s účetními, ...), případně stanovit pověřence a často upravit i internetové stránky, a zveřejnění příslušných informací. V rámci GDPR musíme ošetřit funkce s daty, kterými jsou jejich shromáždění, zaznamenání, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení, zákonnost, spravedlivost a transparentnost vůči subjektu dat. V případě ztráty dat budeme povinni tuto skutečnost hlásit.

Z hlediska bezpečnosti zpracování osobních údajů je tedy důležité provést vhodná technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladů na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování a hlavně vše řádně popsat ve vnitřních předpisech a zajistit jejich dodržování. Je řada organizací, které nabízí školení na toto téma, ale zatím není přijat český zákon upravující tuto evropskou směrnici pro potřeby ČR a vše zřejmě bude se řešit až těsně před „dopadem směrnice“. Nemá cenu proto nyní se stresovat tím, že ještě vše nemáme nachystáno, ale určitě je třeba mít alespoň zmapováno, co vše bude třeba a zajistit bezpečnou úschovu dat a nakládání s nimi proti možnému zneužití.

Datum aktuality: 
Pondělí, 12. Únor 2018

Hlavní menu