Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky únor

Zaměstnanci budou mít placeny i první tři dny nemoci od 1.7.2019

Zaměstnanci budou mít placeny i první tři dny nemoci od 1.7.2019

Jak jsme Vás již informovali v minulém dopise, senátoři novelu zákona, která by zrušila karenční dobu, tj. náhrady prvních tří dnů nemoci, vrátili do sněmovny. Poslanci senát

22. ledna 2019 přehlasovali a prezident již tuto novelu podepsal. Znamená to tedy, že zaměstnanci budou od července dostávat náhradu mzdy i v karenční době - prvních třech dnech nemoci. Zaměstnanci budou pobírat podle předlohy v prvních třech dnech 60% vyměřovacího základu, náklady budou hradit zaměstnavatelé. Stát zaměstnavatelům pro kompenzaci sníží o 0,2 % odvody na nemocenské pojištění.

Zdroj: www.novinky.cz

 

Inflace a míra nezaměstnanosti v roce 2018

Průměrná míra inflace v roce 2018 byla 2,1%. Růst v roce 2018 byl třetím nevyšším za uplynulou dekádu. Růst inflace ovlivnily především ceny bydlení. Domácnosti si v roce 2018 také připlatily více za potraviny a nealkoholické nápoje. Dražší byly také pohonné hmoty, na druhou stranu levnější byly například oděvy, telekomunikační služby či mobilní telefony.  Míra nezaměstnanosti 15-64letých (tedy podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tedy součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v prosinci loňského roku 2,2% (meziročně se snížila o 0,2%).

Zdroj: www.czso.cz

 

DPH u hromadné pravidelné přepravy osob včetně přepravy lanovkami klesá z 15% na 10% od 1.2.2019

Dne 17. ledna 2019 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů poslanecká novela zákona o DPH. V důsledku této legislativní změny od 1.2.2019 došlo ke snížení sazby DPH u pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15% na 10%. V rámci této novely je pozemní a vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel přeřazena z přílohy č. 2 do nově zavedené přílohy č. 2a. Snížení sazby se týká i lanovek, ale netýká lyžařských vleků, u kterých se nadále uplatňuje první snížená sazba daně ve výši 15%.

Ještě je navrženo snížení sazby DPH z 15% na 10% u následujícího zboží a služeb:

  • Vodné, stočné, pitná voda
  • Stravovací služby kromě alkoholu. Z alkoholu, který zůstane v 21% DPH,  bude mít výjimku na 10% DPH pivo, ale pouze točené pivo podávané v rámci stravovací služby a točené ze sudu nad 10 litrů
  • Služby čištění vnitřních prostor v domácnostech a mytí oken
  • Domácí péče o děti a seniory, pokud není osvobozena
  • Drobné opravy obuvi, textilu, jízdních kol
  • Kadeřnické a kosmetické služby

Zde je podmíněno schválení snížení sazby DPH přijetím změn v zákoně o elektronické evidenci tržeb tak, aby mohly být spuštěny 3. a 4. vlna EET.  Ohledně EET je novinkou tzv. zvláštní režim pro neplátce DPH s nízkými příjmy v hotovosti do 200 tis. Kč za 12 měsíc, kteří mají nejvýše dva zaměstnance. V tomto zvláštním režimu by se k hotovostním tržbám vydávali "úřední" účtenky, na něž by bločky s účtenkami vydávala přímo finanční správa.

Zdroj: www.businessinfo.cz

 

Intrastat 2019

K 1.1.2019 bylo novelizováno prováděcí nařízení vlády č. 244/2016 Sb. změnovým nařízením vlády č. 323/2018 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistik, který upravuje podrobnosti Intrastatu. Od 1.1.2019 došlo ke zvýšení prahu, který zakládá povinnost vykazovat Intrastat, a to z 8 mil. Kč za kalendářní rok na 12 mil. Kč za kalendářní rok 2019 s tím, že se posuzuje hodnota zboží odeslaného do jiných členských států, resp. přijatého z jiných členských států.

Pro rok 2019 dle výkladu Celní správy v návaznosti na § 58 odst. 4 celního zákona je ještě rozhodující hranice 8 mil. Kč za rok 2018; až když nebude za rok 2019 dosažena
hranice 12 mil. Kč, za leden 2020 již nebude povinnost Intrastat podávat.

Zdroj: www.celnisprava.cz

 

Datum aktuality: 
Úterý, 12. Únor 2019

Hlavní menu