Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky v daních 2015

 Přinášíme pro Vás shrnutí nejdůležitějších změn v daních, které přináší nový rok 2015.

 

Od 1. ledna 2015 je nově zavedena druhá snížená sazba DPH na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu ve výši 10%, tedy musíte si upravit účetní software a tiskopisy DPH.

Zákonem č. 267/2014 Sb. je s účinností od 1.1.2015 novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Ke změně dochází mj. v ust.§35c zákona, které hovoří o daňovém zvýhodnění na vyživované dítě. Byly zavedeny slevy na druhé a další dítě, které žije ve společné domácnosti. Sleva na druhé dítě je 15.804,- Kč a na třetí 17.004,- Kč. O pořadí dítěte pro účely posouzení výše daňového zvýhodnění rozhodují pouze rodiče dítěte, tuto informaci vyznačí v prohlášení k dani pro rok 2015 v bodě I/3 u svého zaměstnavatele. Změna v pořadí vyživovaných dětí u zaměstnavatele v průběhu roku je samozřejmě možná, ovšem pouze za předpokladu, že zaměstnanec znovu předloží veškeré doklady pro uplatnění nároku. Po uplynutí zdaňovacího období (poprvé za rok 2015) bude možné provést zpětně změnu v pořadí vyživovaných dětí pouze za předpokladu, že oba poplatníci podávají daňové přiznání (nelze vypořádat v rámci ročního zúčtování záloh daně u zaměstnavatele).

Pro zdaňovací období 2015 je z důvodu změn v oblasti poskytování daňového zvýhodnění na vyživované dítě vydán nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti č. 24 (25 5457 MFin 5457).Dále je nutno doložit od 1.1.2015 nové potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění – formulář Mfin 5556 – vzor č. 1. Formuláře je možno vyzvednout na Finačních úřadech.

U 60% a 80% paušálu je od roku 2015 zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů. Daný limit bude odpovídat tržbám ve výši 2.000.000,- Kč. U příjmů z ostatního živnostenského podnikání bude možné při použití paušálů uplatnit jako výdaj maximálně 1.200.000,- Kč. U příjmů z činnosti zemědělského a řemeslného podnikání, lesního a vodního hospodářství maximálně 1 600.000,- Kč.

Od 1. 1. 2015 došlo k rozšíření okruhu podání, které je nutné podávat elektronicky. Toto elektronické podání je možné prostřednictvím datové schránky či přes portál EPO s elektronickou autentizací. Tato povinnost elektronického podání vzniká, pokud jde o tzv. formulářové podání – přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, daňové přiznání, vyúčtování, hlášení, dodatečné daňové přiznání, následné hlášení a dodatečné vyúčtování a podání činí osoba se zpřístupněnou datovou schránkou.

Správce daně bude akceptovat podání, u nichž je zákonem stanovena povinná elektronická forma, i pokud bude podána jinak než elektronicky. Avšak novela daňového řádu zavádí pokutu ve výši 2.000,- Kč.

Další změnou je změna u životního pojištění. U smluv, které umožňují výběry naspořené částky dříve než po uplynutí 60 měsíců trvání smlouvy nebo před dovršením 60 let věku nebudou daňová zvýhodnění poskytována, a to z důvodu zneužívání daňové podpory příspěvků na životní pojištění.

Od 1. 1. 2015 se také zvyšuje pro všechny měsíce roku 2015 minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných na 1. 797,- Kč. Poprvé na zdravotním pojištění se bude platit v 1/2015, tj. splatné do 8. února. Na sociálním pojištění zatím zůstává minimální záloha na 1. 894,- Kč., ale od měsíce podání Přehledu za rok 2014 a následující měsíce se budou platit zálohy dle daňového základu dosaženého v roce 2014, minimálně však 1. 943,-Kč. Stanovená roční rozhodná částka na sociálním pojištění pro vedlejší činnost se zvyšuje na 63. 865,- Kč. Výše minimálního nemocenského pojištění OSVČ se nemění.

V níže uvedených tabulkách Vám přinášíme sazby pro stravné, cestovní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2014 a 2015.

 

Cestovní náhrady, průměrné ceny pohonných hmot:

 platnost sazby

BA 91

BA 95

BA 98

nafta

Vyhláška MPSV

od 1.1.2015

- -

35,90

38,30

36,10

328/2014

od 1.1.2014

- -

35,70

37,90

36,00

435/2013

 

Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel:

 


platnost sazby

jednostopá (motocykl, tříkolka)

dvoustopá osobní

přívěs

vyhláška

od 1.1.2015

1,00 Kč/km

3,70 Kč/km

zákl. sazba + min. 15%

328/2014

od 1.1.2014

1,00 Kč/km

3,70 Kč/km

zákl. sazba + min. 15%

435/2013

Stravné:

 
hodiny

rok 2014

rok 2015

5 až 12 hodin

67 až 80 Kč

69 až 82 Kč

12 až 18 hodin

102 až 123 Kč

104 až 125 Kč

nad 18 hodin

160 až 191 Kč

163 až 195 Kč

 

Zákonem č. 242/2014 vyšla vyhláška ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015. Tuto vyhlášku naleznete na stránkách Ministerstva Financí ČR.

 

Datum aktuality: 
Středa, 7. Leden 2015

Hlavní menu