Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky září

Ekonomika zrychlila růst na 4,5 procenta. Vývoj ovlivnila domácí poptávka. Zvýšení repo sazby ČNB bude zásadní i pro výpočet úroků z prodlení. Další část daňového balíčku změn s účinností od 1. 7. 2017. GDPR se bude týkat všech podnikatelů, bez ohledu na jejich velikost. Plnění povinného podílu ZPS pracovníků a možnost řešení náhradním plněním. Minimální mzda 2018: v nejvyšší skupině bude 24 400 korun. Roste význam sdílené ekonomiky.

Ekonomika zrychlila růst na 4,5 procenta

Vývoj ovlivnila domácí poptávka K 30.6.2017 hrubý domácí produkt stoupl meziročně o 4,5 %. Mezičtvrtletně pak ekonomika rostla o 2,3 %. Vyplývá to z předběžného odhadu HDP, který zveřejnil ČSÚ. Výsledky překonaly odhady analytiků, kteří očekávali meziroční růst okolo 3 %.

Vývoj HDP ovlivnila zejména domácí poptávka, podpořená rostoucí spotřebou domácností i investiční aktivitou firem. „Rostla výkonnost většiny odvětví národního hospodářství, tj. nejen zpracovatelského průmyslu, ale také většiny odvětví služeb,“ uvedli statistici. S tím se očekává i možný nárůst inflace a další tlak na zvyšování mezd. Ceny nemovitostí zejména zemědělských pozemků a bytů v určitých lokalitách rostou až na hranici ekonomické únosnosti z titulu rentability investice. S tím souvisí i větší opatrnost bank při poskytování dalších hypotečních úvěrů.

 

Zvýšení repo sazby ČNB bude zásadní i pro výpočet úroků z prodlení

Bankovní Rada ČNB na svém zasedání 4. 8. 2017 zvýšila dvoutýdenní repo sazbu z 0,05% na 0,25 %, lombardní sazbu z 0,25% na 0,50 %, jen diskontní sazba zůstala nezměněna na úrovni 0,05 %. Dvoutýdenní repo sazba se používá pro výpočet úroků z prodlení podle nového občanského zákoníku, tj. podle §2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.:„Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.“ Podstatné tedy bude, až jaká bude repo sazba k 31. 12. 017, která určí úrok z prodlení na období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018. Pro přehled uvádíme, že u prodlení od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 je úrok z prodlení tímto výpočtem 8,05% p.a.

 

Další část daňového balíčku změn s účinností od 1. 7. 2017

Úprava institutu daňového odpočtu (§ 254a DŘ) – úrok z daňového odpočtu

Pokud daňový subjekt nárokuje vrácení nadměrného odpočtu na DPH, u kterého má správce daně pochybnosti, pak u daňového subjektu zahájí postup při odstranění pochybností (tzv. POP) vztahující se k řádnému nebo dodatečnému daňovému přiznání. Toto řízení správce daně se ale často protáhne na několik měsíců. Proto do zákona se dostal nárok daňového subjektu na úrok z nevráceného odpočtu od správce daně, pokud odpočet není do 5 měsíců od zahájení POPu vrácen.

Usnadnění možnosti placení daně, cla a poplatků platební kartou

Rozšířením ustanovení § 56 odst. 1 DŘ bude umožněno placení kartou, ale pouze u těch správců daně, kteří se rozhodnou tuto možnost využít. Za den platby pak bude považován den, ke kterému byl dán platební příkaz prostřednictvím platební karty.

 

GDPR se bude týkat všech podnikatelů, bez ohledu na jejich velikost

Často se nyní setkáváte s nabídkou školení na GDPR a to z důvodu, že od příštího května začínají platit nová evropská nařízení pro zacházení s osobními údaji (ve zkratce GDPR). Na novinku se musí připravit nejen úřady, ale i banky, mobilní operátoři nebo třeba malí živnostníci. Nová pravidla by měla posílit práva zákazníků a např. jim umožnit požadovat po firmě vymazání osobních údajů z její databáze. Budeme Vás o těchto pravidlech ve stručnosti v blízké době dále informovat.

 

Plnění povinného podílu ZPS pracovníků a možnost řešení náhradním plněním

Všechny firmy a organizace, které mají v kalendářním roce nad 25 zaměstnanců (v průměrném přepočteném stavu), musí plnit povinný podíl v celkové výši 4% osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců dle §81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Při nesplnění zákonem daného podílu zdravotně postižených zaměstnanců je možné kompenzovat tuto povinnost odběrem náhradního plnění. Spolupracujeme v rámci naší činnosti s několika chráněnými dílnami, mezi ně patří nově i firma Linnet EU, s.r.o. V případě zájmu o odběr zboží či služeb v rámci náhradního plnění Vám možnost plnění rádi sdělí, obracejte se na Ing. Petra Lindra, tel.: 777 245 203.

 

Minimální mzda 2018: v nejvyšší skupině bude 24 400 korun

Vláda odsouhlasila růst minimální mzdy na 12 200 Kč za plný úvazek, minimální hodinová mzda vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč. Kromě zaměstnanců s malým výdělkem tato změna ovlivní řadu dalších lidí. Minimální mzda totiž vstupuje do řady finančních výpočtů, které se dotýkají daní, odvodů na zdravotní pojištění apod. Ukážeme si, jak se změna projeví.

Institut minimální mzdy se využívá pro práci bez nároků na kvalifikaci nebo brigády na dohody mimo pracovní poměr. Zaručená mzda je vyšší než minimální a odstupňovaná do osmi tříd podle složitosti vykonávané práce. Minimální i zaručená mzda tedy ohraničuje minimální odměnu, kterou za danou činnost musíte získat.

Skupina

Popis

Měsíční mzda

1.

Nekvalifikované práce (úklid, doručování zásilek, sběr a mytí nádobí)

12 200 Kč resp. 73,20 Kč/hod.

2.

Práce sanitářů, kopáčů, nenáročné stavební práce, prodej tisku, cenin, tabákových výrobků, domovnické a školnické práce apod.

13 500 Kč resp. 80,80 Kč/hod.

3.

Práce strojvedoucích metra, ošetřovatelů, pokladních, klempířství, holičství, kadeřnictví, prodej zboží, výroba a výdej běžných teplých jídel

14 900 Kč resp. 89,20 Kč/hod.

4.

Práce sester, porodních asistentek a zdravotních záchranářů pod odborným dohledem, strojvedoucích na vedlejších železničních tratích, krejčí, opraváři vozidel

16 400 Kč resp. 98,50 Kč/hod.

5.

Řidiči linkových autobusů, zdravotní sestry, záchranáři bez odborného dohledu, porodní asistenty, běží IT správci, zajišťování mzdové a personální agendy, vedení účetnictví, sestavování rozpočtů

18 100 Kč resp. 108,80 Kč/hod.

6.

Správa systému výpočetní techniky, zajišťování obchodní činnosti, organizace prodeje, tvorba návrhů cen, tvorba přípravné dokumentace a projektů technicky náročných staveb

20 000 Kč, resp. 120,10 Kč/hod.

7.

Lékař, zubař, farmaceut, tvůrce marketingových strategií a prognóz, vyučující studentů VŠ

22 000 Kč, resp. 132,60 Kč/hod.

8.

Tvůrčí systémové práce, plánování podnikatelské obchodní a finanční strategie nebo operace na finančním a kapitálovém trhu

24 400 Kč, resp. 146,40 Kč/hod.

Růst minimální mzdy dále přispívá ke:

• zvýšení uplatnitelného maxima daňové slevy za umístění dítěte do předškolního zařízení – maximum 12 200 Kč za rok 2018 uplatnitelné v roce 2019,

• zvýšení hranice ročních příjmů pro vznik nároku na daňový bonus (alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy), tedy 73 200 Kč, • zvýšení minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (13,5 % z výše minimální mzdy) na 1 647 Kč,

• zvýšení možného přivýdělku během evidence na úřadu práce (max. do poloviny minimální mzdy) na 6100 Kč měsíčně,

• zvýšení limitu pro osvobození důchodu od daně z příjmů (do 36násobku minimální mzdy) na 439 200 Kč

 

Roste význam sdílené ekonomiky

Do konce desetiletí by se měl objem české sdílené ekonomiky zpětinásobit. I tak bude tvořit asi jen půl procenta hrubého domácího produktu. V některých odvětvích by se ale mohl vyrovnat tradičnímu „korporátnímu byznysu“. „Je to návrat ke kořenům. Když lidé na vesnice zabili práce, podělili se se sousedy. A ti se zase podělili, když oni zabili práce,“ říká v pořadu Dobrý byznys Marek Orawski, zakladatel První klubové pojišťovny, která na principu sdílené ekonomiky funguje. Podle nejnovější studie PwC se objem „mezilidských“ obchodů v Evropě pohybuje okolo 30 miliard eur za rok. V roce 2025 by to ale mělo být až 570 miliard. Politici a úředníci nyní řeší, že sdílená ekonomika potřebuje pevnější pravidla, neboť v mnoha případech se z příjmů takto plynoucích neodvádí daně a vzniká tak v řadě případů nekalá konkurence vůči standardním obchodním firmám.

Datum aktuality: 
Úterý, 5. Září 2017

Hlavní menu