Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Praktická příprava žáků a odpočty na podporu vzdělávání pro firmy

Praktické přípravy a vyučování žáků a studentů se uskutečňují ve školách, školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání.

Příjmy za tuto práci jsou u žáků a studentů osvobozeny od daně z příjmů a neplatí se z nich sociální a zdravotní pojištění. Na straně firem je od roku 2014 nově možno uplatnit odpočet dle § 34h) zákona o daních z příjmů na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta a to 200 Kč za každou hodinu v rámci praktického vyučování nebo odborné praxe. Je třeba k tomu ale vést příslušnou evidenci hodin a mít uzavřenou smlouvu se školou.

Pozor ale na brigádu studenta o prázdninách, která je nad rámec praktického vyučování na střední škole nebo praktické přípravy na vyšší odborné škole, a nesplňuje tak podmínky osvobození u žáka a možnosti odpočtu u firmy. Zde se uplatňuje klasická dohoda o provedení práce.

 

Zpracovala: ing. Daniela Burianová, auditor a daňový poradce,

ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o.

www.esop-rk.cz, tel. 494533134, 602437654

Datum aktuality: 
Pondělí, 25. Srpen 2014

Hlavní menu