Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Pro školy

Rozsah poskytovaných služeb se upřesňuje po dohodě s klientem, ale v návaznosti na vedení účetnictví jiných příspěvkových organizací Vám jsme schopni předběžně zevrubně stanovit návrh ceny za námi poskytované služby a to následně:

a) zpracování účetnictví zahrnuje:

 • komplexní zpracování veškerých účetních operací na základě  prvotních dokladů  v účetnictví pro příspěvkové organizace
 • náklady na účetní software –  nejčastěji jsou používány pro příspěvkové organizace program SQL Ekonom či Fenix
 • vyhotovení závěrkových operací a zpracování účetní závěrky, včetně zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob a příslušných účetních výkazů
 • zpracování vnitropodnikových směrnic
 • měsíční přehledy plnění plánu

Za zpracování účetnictví dle znalostí účetnictví  jiných příspěvkových organizací je nabízena cena, která je určena dle průměrného počtu účetních dokladů. Klientům je většinou stanoven měsíční paušál vycházející z  přibližného přepočtu zpracovávaných dokladů. Pro orientaci je nutno dodat, že se  vychází z ceny  za účetní položku a tato cena zahrnuje i zpracování všech čtvrtletních výkazů zasílaných na krajský úřad, dokladovou inventarizaci, zpracování roční účetní závěrky a daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob. Tyto služby nejsou účtovány nad rámec běžného měsíčního paušálu.

b) ekonomické služby nad rámec zpracování účetnictví:

 • zpracování ekonomických rozborů pro potřeby řízení organizace
 • zpracování statistických výkazů týkajících se účetnictví
 • zajištění účetního a daňového poradenství

Zpracování ekonomických rozborů pro potřeby řízení neziskových organizací a zpracování statistických výkazů týkajících se účetnictví a mezd vychází z hodinové sazby.

c) vedení personální a mzdové agendy, které zahrnuje:

 • zpracování všech přehledů a výkazů souvisejících se zpracováním mezd, systematické založení všech dokumentů v listinné podobě
 • zajištění provedení veškerých kontrol ze strany OSSZ, zdravotních pojišťoven, finančních úřadů
 • zpracování statistických výkazů ISP

 

Cena za tuto agendu se odvíjí od fyzického počtu pracovníků, je  násobkem počtu zpracovávaných mezd pracovníků v daném měsíci a sazby za jednoho pracovníka a měsíc

Účetnictví  a mzdy jsou zpracovávány tak, aby bylo zajištěno členění nákladů a výnosů odděleně za hlavní a doplňkovou činnost, popř. dále i na jednotlivá střediska (pracoviště),  či dle dalších požadavků ze strany klienta.

Za zpracování účetnictví nese firma odpovědnost a na  odpovědnost za případnou škodu je pojištěna.

Máte zájem o ? Napište nám.

Image CAPTCHA

Hlavní menu