Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Prodej lihovin na veřejnosti

Do 17.4.2014 by měli všichni  prodejci lihovin požádat na živnostenském úřadu o vydání koncese na prodej alkoholu.

Do 17.4.2014 by měli všichni prodejci lihovin - tedy provozovatelé hospod, restaurací, kaváren, klubů, barů, hasiči v klubovně prodávající lihoviny,… požádat na živnostenském úřadu o vydání koncese na prodej alkoholu. Pro tuto koncesi není stanovena žádná odborná způsobilost ani kauce a koncese je vydávána zdarma. Pokud bude zjištěn prodej lihovin bez koncese, hrozí prodejci pokuta až 1 milion korun.
Ještě bych ráda upozornila, že v souladu s ustanovením § 133 zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, lze lihoviny lze prodávat ve stavbách, jež jsou zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskytování hostinských služeb (např. v restauracích a barech), v pojízdných prodejnách, které nejsou „kamenné“ a také jako doplňkový sortiment ve stáncích s občerstvením.
Dále lze lihoviny, i rozlévané, prodávat při pořádání veřejně přístupných sportovních a kulturních akcí, tanečních zábav a diskoték, mimo stavby zkolaudované k prodeji zboží nebo poskytování hostinských služeb, ale je povinnost informovat o tomto příslušný celní úřad dle ustanovení § 133 odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních a to nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce. Písemná informace musí obsahovat údaje:
• o osobě, která lihoviny prodává,
• o časovém vymezení prodeje lihovin a
• údaje o druhu a množství prodávaných lihovin
Nedodržení této povinnosti může být trestáno udělením pokuty. Ještě považuji za nutné uvést, že lihovinami se dle § 132 odst. f zákona o spotřebních daních rozumí alkoholické nápoje obsahující nejméně 15 % objemových etanolu, kromě piva (§ 81) a vína (§ 93).

Zpracovala: ing. Daniela Burianová - auditor a daňový poradce,
ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. , Komenského 38, Rychnov n. Kn.
www.esop-rk.cz, tel. 494533134, 602437654

Datum aktuality: 
Čtvrtek, 10. Duben 2014

Hlavní menu