Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ručení v DPH

Vážení,

vzhledem k častým dotazům ohledně ručení v DPH uvádím krátký přehled situací, kdy může finanční úřad vymáhat nezaplacenou DPH po odběrateli. V případě naplnění možnosti uplatnit ručení se odběratel vystavuje riziku, že v případě nezaplacení DPH dodavatelem, správce daně bude vymáhat zaplacení DPH z plnění od odběratele.

Úhrada na účet, který nebyl nahlášen na FÚ ke zveřejnění

Každý plátce má povinnost oznámit čísla všech svých tuzemských i zahraničních účtů, které používá k ekonomické činnosti a z toho může určit, které budou zveřejněna jako údaj z registru plátců. Správce daně zveřejňuje tyto účty od 1.4.2013 prostřednictvím Registru plátců DPH na portále www.daneelektronicky.cz . Prosím, zkontrolujte si na tomto portále, že máte nahlášeny všechny své účty, které uvádíte na vydaných fakturách. Do budoucna je pravděpodobné, že Vám zákazník odmítne uhradit fakturu na účet, který nebude v registru veden.
Vzhledem ke složitosti zavedení těchto opatření, GFŘ sdělilo, že se  ručení z titulu nezaplacení na zveřejněný účet odkládá a začne se uplatňovat až od 1.10.2013. Je to napadeno u soudu a je otázkou, zda skutečně toto bude platit.

Definice nespolehlivého plátce

V rámci nových opatření proti daňovým únikům byl zaveden tzv. institut nespolehlivého plátce, jak jsme Vás již informovali. Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě DPH, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem a bude zařazen do registru nespolehlivých plátců. Příjemce zdanitelného plnění ručí automaticky za případnou nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud bude v okamžiku jeho uskutečnění poskytovatel zdanitelného plnění veden v seznamu nespolehlivých plátců stejně tak jako je tomu u nezveřejněných účtů, viz výše.
Za nespolehlivého plátce může FÚ označit takového plátce, který závažně neplní své povinnosti ve vztahu ke správě DPH. Např. nepodá daňové přiznání, neuhradí DPH nebo neposkytuje součinnost se správcem daně při daňové kontrole nebo při ověřování skutečností uvedených v daňovém přiznání či registračních údajích. Mělo by jít o porušení povinnosti, které svou intenzitou ohrožuje veřejný zájem na řádném výběru DPH. Plátce by tedy neměl být označen za nespolehlivého plátce jen za formální porušení povinností, které by z hlediska správy a výběru daně nemělo prakticky žádný negativní dopad.
Generální finanční ředitelství uvádí, že do registru nespolehlivých plátců zahrne plátce, kteří závažně poruší své povinnosti až tehdy, když dluží na DPH za 3 měsíce minimálně 10 mil. Kč nebo se zapojil do podezřelých obchodů a dostal proto zajišťovací příkaz, který však neuhradil anebo mu FÚ vyměřil nebo doměřil DPH minimálně 500 tis. Kč.

Pevně věřím, že Vám jsou výše uvedené informace srozumitelné a že Vám poslouží ke klidnému podnikání bez problému s FÚ.

Ing. Daniela Burianová
auditor a daňový poradce

 

Datum aktuality: 
Středa, 1. Květen 2013

Hlavní menu