Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Seminář k daním a účetnictví v pivním šenku Městského Podorlického pivovaru v Rychnově nad Kněžnou

Vážení,

nejprve mi dovolte, abych Vám popřála příjemné prožití letních dnů, dostatek odpočinku na dovolených a získání elánu do dalších aktivit.

Dále bych Vás ráda požádala, abyste si dopředu rezervovali termín 13.září 2013 od 13 hod. Pro naše společné setkání připravujeme každoroční seminář k daním a účetnictví v pivním šenku Městského Podorlického pivovaru v Rychnově nad Kněžnou, kdy v rámci programu proběhne i exkurze v pivovaru, seznámení se s vařením piva a budou tématické pivovarské soutěžní disciplíny. Pozvánky a bližší informace Vám budou ještě zaslány.

Jelikož je období letních brigád, tak bych Vás také ráda seznámila s podmínkami krátkodobého zaměstnávání formou dohody o provedení práce, která se u brigádníků sjednává nejčastěji. Možnost uzavírání těchto dohod upravuje zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce v části třetí Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, konkrétně v §75 a §77. Zásadní podmínkou pro tyto dohody je rozsah práce do 300hodin v kalendářním roce. Zaměstnanec takto může mít u každého zaměstnavatele pouze 300 hodin v úhrnu za všechny dohody o provedení práce, které s ním v daném roce uzavřel.

Příjem z této dohody do 10000 Kč měsíčně nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Legislativně je dohoda o provedení práce upravena zákoníkem práce v § 74 a následujících. Podstatné je, že rozsah práce musí být do 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele, v dohodě se sjednává zejména doba, rozsah a odměna za provedenou práci. Vždy musí mít písemnou formu. V dohodě může být i ustanovení, že zaměstnanec má nárok na cestovní náhrady dle Zákoníku práce.

Pokud zaměstnanec nepodepíše daňové prohlášení, je daň z dohody o provedení práce 15% srážková při příjmu do 5000,- Kč a nad 5000,- Kč se stává daní 15% zálohovou. Pokud ale zaměstnanec podepíše prohlášení k dani, lze při 15% zálohové dani měsíčně uplatnit základní slevu na dani a příjem do 10tis. Kč, pak nebude zatížen daní ani odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Příslušnou smlouvu je nutno uzavřít před zahájením výkonu práce. Považuji za nutné předeslat, že zaměstnavatel je povinen mít doklady či kopie dokladů prokazujících legálnost práce v místě pracoviště po celou dobu trvání zaměstnání a v případě inspekce je v průběhu kontroly předložit. Kontroly jsou poměrně časté a nepředložení dokumentů inspektoři posuzují jako výkon nelegální práce, kde hrozí vysoké sankce za každého nelegálního pracovníka. Četnost kontrol je vysoká a doporučuji nepodceňovat tuto povinnost.

Ing.Daniela Buriánová
auditor a daňový poradce

 

Datum aktuality: 
Pondělí, 1. Červenec 2013

Hlavní menu