Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Spolupracujeme

Společnost MATRIX a.s. zahájila realizaci vzdělávacího projektu, kterou odstartoval dvouletou systematickou práci na zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců. Náplní projektu je realizace komplexního vzdělávacího plánu, jehož cílem je zvýšení úrovně potřebných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků napříč všemi divizemi MATRIX a.s. Jako partneři v projektu vystupují Farma Třebešov s.r.o. a ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., které s MATRIX a.s. dlouhodobě spolupracují.

Dvouletý vzdělávací plán je sestaven s ohledem na aktuální vývoj požadavků trhu práce a s cílem zajištění dlouhodobého a udržitelného rozvoje společnosti MATRIX a.s. a jeho partnerů.

Žadatel projektu, společnost MATRIX a.s. je velmi dynamickou, neustále se rozvíjející výrobní a obchodní společností. Proto je nezbytné, aby měla k dispozici erudovaný, kvalitní a dobře proškolený personál. Společnost MATRIX a.s., stejně jako partneři projektu, si jsou dobře vědomi skutečnosti, že takovýto personál je třeba systematicky vzdělávat a vytvářet dlouhodobé plány rozvoje a vzdělání každého jednotlivého zaměstnance. Společnosti MATRIX a.s. si z dlouhodobého hlediska ověřila, že takovýto přístup přispívá k nízké fluktuaci zaměstnanců.

Kvůli neustále se navyšujícímu pracovnímu tempu a nasazení se musí její zaměstnanci učit hospodařit s časem, rozhodovat se efektivně, dorozumět se se zahraničními klienty, mít aktuální informace v oblasti technických oborů atd. Jedině tak společnost dokáže přijímat další výzvy, setrvat na trhu a dosahovat dlouhodobě udržitelných hospodářských výsledků

 

V současné době naše společnost spolupracuje s těmito partnery:

  • Dodávky a kompletní servis moderního ekonomického informačního systému nové generace SQL EKONOM na bázi klient-server.
  • Specializovaná řešení pro prodejní a výrobní společnosti, firmy z oblasti služeb, příspěvkové a neziskové organizace. Dodávky specializovaného software dle požadavků klienta.

Rychnov nad Kněžnou, Nad Dubinkou 1634, tel.: +420 494 532 202, fax: +420 494 377 631, softbit@softbit.cz

ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. je partnerem filmu:


Hlavní menu