Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Upozornění na novou povinnost, kterou musí do 28. února 2013 splnit všichni plátci DPH, tedy i ti, kteří byli zaregistrování před 1.1.2013.

Vážení,

dovolte mi upozornit Vás na novou povinnost, kterou musí do 28. února 2013 splnit všichni plátci DPH, tedy i ti, kteří byli zaregistrování před 1.1.2013. Jedná se o povinnost sdělit správci daně čísla všech bankovních účtů, které používáte pro svoji ekonomickou činnost a z nich zvolit ty, které budou správcem daně zveřejněny na adrese www.daneelektronicky.cz.

Povinné zveřejnění účtů

Toto opatření bylo zavedeno novelou zákona o DPH v rámci boje proti daňovým únikům. Mělo by se pozitivně promítnout do právní jistoty plátců daně. Tato povinnost je stanovena v § 96 zákona o DPH, kde má plátce současně s povinností oznámení všech čísel účtů možnost určit, které z těchto jeho účtů budou zveřejněny v rámci veřejně přístupného registru plátců DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup. Správce daně začne účty zveřejňovat od 1.4.2013 a to v databázi „Registr plátců daně".

Od téhož dne začne platit i ručení příjemce zdanitelného plnění v případě, že příjemce provedl úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet dodavatele. Od 1.4.2013 si současně plátci (příjemci plnění) budou moci zveřejněné účty poskytovatele zdanitelného plnění ověřovat dálkově prostřednictvím registru plátců DPH. Automatické ověřování účtů spolu s ověřováním spolehlivosti plátce bude součástí Web služby Daňového portálu, kterou v současné době Finanční správa ČR připravuje a bude k dispozici v průběhu prvního čtvrtletí 2013.

Z dosavadních podání došlých na finanční úřady je bohužel patrné, že většina stávajících plátců zatím oznámení údajů o bankovních účtech neučinila. Žádám Vás pro to, abyste tak učinili ve Vašem zájmu co nejdříve a v příloze tohoto dopisu Vám zasílám příslušný formulář, který je určen k tomuto účelu. Pokud budete potřebovat, rádi to s Vámi připravíme.

Změna placení záloh na zdravotní pojištění

Pozor! Nově je minimální výše zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ stanovena na 1.748,- Kč měsíčně. Je tedy třeba změnit zálohy na zdravotní pojištění, pokud jste v roce 2012 platili méně než 1.748,- Kč měsíčně, neboť již lednová záloha splatná do 8.2.2013 musí mít tuto minimální výši, jinak se výše záloh změní až po podání přehledů za rok 2012.

Zvýšení hranice ročního příjmu pro povinnou účast na důchodovém pojištění

U OSVČ, které vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, se v návaznosti na zvýšení průměrné mzdy zvyšuje hranice ročního příjmu pro povinnou účast na důchodovém pojištění z 60.329,- Kč v roce 2012 na 62.121,- Kč v roce 2013. Tyto částky platí pro OSVČ, která vykonávala činnost ve všech 12 měsících.

Výše záloh na důchodové pojištění se do podání přehledů za rok 2012 nemění a poté budou minimální zálohy pro hlavní činnost 1890,- Kč a pro vedlejší činnost 756. Kč. Zálohy na nemocenské pojištění se nemění.

Dále bych Vás ráda pozvala na školení „Novinky v daních a účetnictví 2013", které pořádá naše kancelář 5. března 2013 od 9 hodin v hotelu Studánka, Rychnov nad Kněžnou. Pozvánku naleznete v záložce Školení.

 

Datum aktuality: 
Pátek, 1. Únor 2013

Hlavní menu