Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zavedení elektronické evidence tržeb

Zavedení elektronické evidence tržeb, Kroky k evidenci tržeb

Zavedení elektronické evidence tržeb

Generální finanční ředitelství vydalo 31.8.2016 dlouho očekávaný metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb (dále jen „EET“) dostupný na portále www.etrzby.cz . Je velmi obsáhlý, má 42 stran a obsahuje řadu zásadních informací. Uvádí také, jak postupovat v případě záloh, kaucí, voucherů, storen Všichni podnikatelé, ale i veřejně prospěšní poplatníci včetně spolků by se s tímto pokynem měli seznámit a zjistit, zda, odkdy a v jakém rozsahu se na ně bude EET vztahovat. Pro některé z nich bude problém vůbec splnit všechny povinnosti spojené s přidělením kódů, pořízením příslušných zařízení a software. Od 1.září 2016 je možné žádat o přidělení autentizačních údajů – přístupových kódů na portále www.daneelektronicky.cz. Od listopadu bude možný zkušební provoz jednotlivých zařízení.

V první vlně od 1.12.2016 se bude EET vztahovat na restaurační a ubytovací zařízení. Ovšem je zde i řada výjimek z EET zejména pro veřejně prospěšné poplatníky (neziskovky). Proto je nutné řádně nastudovat zákon a metodiku. Čerstvou novinkou je, že se první vlna nebude týkat stánkových prodejů a prodejů na tržištích, které nemají v provozovně stoly a židle, aby si zákazník okamžitě na místě mohl konzumovat jídla a nápoje. V druhé vlně půjdou od 1.3.2016 maloobchody a velkoobchody, v třetí vlně od 1.3.2018 ostatní činnosti kromě vybraných řemesel a výrobních činností, které půjdou až v rámci 4. vlny od 1.6.2018.

Kroky k evidenci tržeb

1. Nejprve si zjistěte, zda máte povinnost tržby evidovat a odkdy

- projděte si, jaká máte živnostenská oprávnění

 

2. Zvažte, zda můžete evidovat tržby ve „zjednodušeném režimu“ a tedy si zažádat na příslušném finančním úřadu o povolení

týká se to:

- tržeb na palubě dopravních prostředků, v pravidelné hromadné dopravě

- tržeb podnikatelů, kteří nemají stálé připojení k internetu

- tržeb, u nichž by EET běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti - tyto tržby stanoví nařízením vláda

 

3. Získejte autentizační (přihlašovací) údaje, pokud se na Vás povinnost EET vztahuje

a) osobně na kterémkoliv FÚ - ústní formou do protokolu

b) pomocí daňového portálu odesláním formuláře „Žádost o autentizační údaje do EET“ přes web www.daneelektronicky.cz s přihlášením pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky, následně Vám budou autentizační údaje zaslány do datové schránky

 

4. vstupte pomocí autentizačních do aplikace EET

- na www.daneelektronicky.cz v záložce „Správa údajů evidence tržeb“

Vyplnění údajů v aplikaci EET:

- údaje o poplatníkovi (DIČ, jméno, firma, datum narození, IČO, ulice, obec, PSČ)

- údaje o provozovnách (číslo provozovny, název, místo, typ)

 

5. Podejte žádost o vydání certifikátu pro každou pokladnu

- opět na webových stránkách www.daneelektronicky.cz/ v aplikaci EET, v odkazu „Nový certifikát“

- podle svého uvážení si zažádejte o jeden nebo více certifikátů (pro každou provozovnu či pokladnu musí být zvlášť), certifikáty jsou bezplatné

- lze požádat dvěma způsoby:

1) vytvořit žádost v prohlížeči

2) nahrát žádost ze souboru

 

6. Zjistěte si nabídku zařízení a kupte si je včas – nejlevnější nemusí vždy vyhovovat

- podmínkou je datové připojení přes internet

- zařízení (pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon) a tiskárna přes speciální aplikaci či pomocí účetního software musí umožnit spojit se s Finanční správou, odeslat údaje o tržbě, přijmout přidělený fiskální identifikační kód (FIK) a vytisknout účtenku s kódem FIK pro zákazníka

 

7. Nainstalujte si certifikáty do pokladních zařízení

- obdržený certifikát nainstalujete do svého zařízení

- pokud si nejste s instalací jisti, raději kontaktujte dodavatele svého zařízení nebo jinou servisní společnost, protože u každého zařízení bude postup trochu jiný

 

8. Začněte zkouškou nanečisto

- od 1. listopadu 2016 si budete moci otestovat funkčnost pokladního zařízení s nainstalovaným certifikátem

Chcete-li se dozvědět více, navštivte náš seminář ohledně EET a vyzkoušejte si možná zařízení v hotelu Studánka u Rychnova n. Kn. dne 7.11. od 14 hod. Seminář je pořádán ve spolupráci s firmou INDIGO Group. Bližší podrobnosti můžete získat na www.esop-rk.cz či telefonicky. Zpracovala: ing. Daniela Burianová, auditor a daňový poradce, ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. , Komenského 38, Rychnov n. Kn., www.esop-rk.cz, tel. 494533134, 602437654

Použité zdroje: www.daneelektronicky.cz, www.financnisprava.cz, www.etrzby.cz

Datum aktuality: 
Pondělí, 19. Září 2016

Hlavní menu