Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zdravotně nezpůsobilý je zaměstnanec bez vstupní lékařské prohlídky

d 1.4.2012 je účinný zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který mimo jiné v §59 odst.1 písm b) uvádí, že osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Tedy zaměstnavatel by si měl určit svého poskytovatele pracovnělékařských služeb (dále jen „PPS"), v praxi nazývaného závodním lékařem a od něj získat lékařský posudek o pracovnělékařské prohlídce ještě před nástupem zaměstnance do práce.

ODle tohoto posudku může zaměstnance zařazovat k práci. Pokud má zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způsobilosti k práci, může ho vyslat i na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku.
Zaměstnanec je povinen podrobit se této prohlídce u poskytovatele pracovnělékařských služeb (dále jen „PPS"), se kterým zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu.
            U dohod o provedení práce dle zákona je dle tohoto také povinná vstupní lékařská prohlídka, ale až do 31.3.2013 se nebude vyžadovat na základě přechodných ustanovení k tomuto zákonu. Předpokládá se, že ani od 1.4.2013 nebudou u dohod o provedení práce tyto prohlídky povinné, pokud se nebude jednat o rizikové práce, ale dosud není schválena příslušná legislativní úprava, která by zrušila tuto povinnost.
            Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání či v případě, že dojde k uzavření pracovněprávního vztahu, hradí ji zaměstnavatel. Mohou se ale spolu dohodnout i jinak. Náklady na tyto prohlídky, které nese zaměstnavatel, jsou pro něj daňově uznatelné.
            Poskytovatelem PPS je dle §54 odst.1 zákona 373/2011 Sb. poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství (obvodní lékař) nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství.
            Lékařský posudek musí být písemný v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 o zdravotnické dokumentaci. Vzor tohoto posudku můžete nalézt na našich webových stránkách www.esop-rk.cz.

 

 

Zpracovala: ing. Daniela Burianová, auditor a daňový poradce,
ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. , Komenského 38, Rychnov n. Kn.
www.esop-rk.cz, tel. 494533134, 602437654

 

 

Datum aktuality: 
Pondělí, 1. Říjen 2012

Hlavní menu