Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Živnostník nebo s.r.o.?

Řada z podnikatelů řeší problém dále podnikat jako živnostník nebo zda založit společnost. Je pravdou, že stále více faktů hovoří ve prospěch s.r.o. u podnikatelů, pro které je nevýhodné použít paušálních výdajů. V krátkosti uvedu pouze některé z nich - lepší jméno - image u dodavatelů i odběratelů, bezpečnost z titulu odpovědnost pouze do výše vkladu do společnosti, zajištěná kontinuita firmy i v případě ukončení práce či smrti podnikatele, jednoduchý a zpravidla daňově levnější převod na jiného vlastníka, nepřeklasifikovatelnost na „švarc systém" při dodávce prací, nižší daňové zatížení, atd.

Ze zisku je daň z příjmů fyzických osob  15% a k tomu odvod sociálního a zdravotního pojištění dalších 21,5%. Daň z příjmů právnických osob je 19% a při výplatě zisku společníkovi se srazí daň 15%.  Tedy daňové zatížení s.r.o. je nižší. Ale ten, kdo pracuje pro s.r.o., měl by mít mzdu či odměnu jednatele, které jsou  spojeny s daní s příjmů fyzických osob a odvody pojistného z mezd jak za zaměstnance, tak za zaměstnavatele. I administrativní zátěž s.r.o. je vyšší než u živnostníka, vedení podvojného účetnictví dražší než daňové evidence. Proto reálná hranice, od které se daňově vyplatí přejít na s.r.o., začíná od 400 tis.Kč až 750tis.Kč v závislosti na odvětví.

            Způsobů převodu činností na s.r.o. je několik, je třeba vybrat ten nejoptimálnější. Základními z nich jsou prodej podniku, vklad podniku nebo zahájení podnikání v s.r.o. a řízené ukončení podnikání fyzické osoby.  Výjimkou není ani rozdělení činností, které bude provádět právnická osoba a ve kterých bude pokračovat fyzická osoba.

Zpracovala: ing. Daniela Burianová, auditor a daňový poradce,
ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o.,
www.esop-rk.cz, tel. 494533134, 602437654

 

Datum aktuality: 
Sobota, 1. Září 2012

Hlavní menu