Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Změny v DPH ve zdravotnictví

S účinností od 1.4.2012 se mění rozsah zdravotních služeb, které jsou osvobozeny od DPH dle §58 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

Díky novému vymezení  zdravotní služby v zákoně o DPH s vazbou na činnosti s léčebným cílem nebo chránicím lidské zdraví se zúžil rozsah osvobození a za osvobozené nelze považovat například prohlídky pro zaměstnavatele v souvislosti s přijetím do pracovního poměru či jeho ukončení, administrativní úkony ve zdravotnictví spojené s vydáváním potvrzením, opisem z dokumentace, lékařské posudky pro pojišťovny či soud či laboratorní rozbory pro policii a soudy. I v oblasti estetické chirurgie u zákroků, které nemají léčebný cíl, či nejsou z důvodu ochrany zdraví (zjednodušeně - když jsou pouze na žádost pacienta), bude uplatněno DPH. Lázeňská péče se pouze částečně vyjímá z osvobození a to v případech, kdy nebude poskytnuta lázeňským zařízením  nebo bude u lázeňského zařízení (poskytovatele zdravotních služeb) plně hrazená klientem s předem nastaveným programem ne dle individuálních potřeb dle zdravotního stavu pacienta.
U zdravotních služeb, které dle zákona o DPH nelze osvobodit a jedná se o služby zařazené do kódu 86 klasifikace CZ-CPA, přičemž služba odpovídá slovnímu popisu výslovně uvedenému k tomuto kódu v textové části přílohy zákona o DPH, lze uplatnit sníženou sazbu DPH. U ostatních služeb musí být uplatněna základní sazba DPH – například kurzy první pomoci, předporodní kurzy atd. Zdravotní služby, u kterých nebude možno aplikovat osvobození, vstupují do obratu rozhodného pro povinnou registraci k DPH.

Zpracovala: ing. Daniela Burianová, auditor a daňový poradce,
ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. , Komenského 38, Rychnov n. Kn.
www.esop-rk.cz, tel. 494533134, 602437654

 

Datum aktuality: 
Čtvrtek, 1. Březen 2012

Hlavní menu