Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zpracování účetnictví pro podnikatelské subjekty

Rozsah poskytovaných služeb se upřesňuje po dohodě s klientem, v oblasti vedení účetnictví  nabízíme standardně tyto služby:

a) zpracování účetnictví, které zahrnuje:

 • komplexní zpracování veškerých účetních operací na základě  prvotních dokladů  v podvojném účetnictví dle aktuální legislativy
 • vyhotovení závěrkových operací a zpracování účetní závěrky, včetně zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických/právnických osob a příslušných účetních výkazů
 • zpracování vnitropodnikových směrnic
 • zpracování evidencí a přiznání k silniční dani
 • zpracování  evidencí a přiznání k DPH
 • poskytování možnosti připojení se přes vzdálenou plochu a zpracování účetnictví společnosti v jednom úč.systému na serveru klienta. Při současných možnostech výpočetní techniky a programů lze propojit on line účetnictví u klienta ve firmě s účetní kanceláří. Doklady, pořízené ve firmě, se zároveň připraví k zaúčtování a účetní nemusí do účetního systému zadávat doklad, který byl vystaven ve firmě či zadán pro účely zpracování příkazu k úhradě do banky. Příkaz k úhradě je vytvořen jednoduše pouhým odklikáním položek, které mají být uhrazeny. Výpis z banky je stažen do účetnictví a tím se  aktualizují i neuhrazené závazky a pohledávky. Tím lze výrazně snížit náklady na vedení účetnictví.

b) ekonomické služby nad rámec zpracování účetnictví:

 • zpracování ekonomických rozborů pro potřeby řízení
 • zpracování statistických výkazů týkajících se účetnictví a mezd
 • zajištění účetního a daňového poradenství

c) vedení personální a mzdové agendy:

Účetnictví a mzdy jsou zpracovávány tak, aby bylo zajištěno členění nákladů a výnosů na jednotlivá střediska, výkonů, zakázek, ÚZ či dotační tituly, analytické členění aktiv, pasiv, nákladů a výnosů dle potřeby pro daňové účely a potřeby řízení tak, aby splnilo potřebné požadavky dané jak legislativou, tak objednatelem.

Za zpracování účetnictví nese firma ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. odpovědnost a na odpovědnost za případnou škodu je dostatečně pojištěna.

Systém stanovení cen:

 • zpracování účetnictví – je většinou stanoven měsíční paušál s přibližným přepočtem průměrného počtu zpracovávaných dokladů. Je zpracována konkrétní nabídka po zjištění bližších údajů o účetní jednotce.
 • ekonomické služby nad rámec zpracování účetnictví - zpracování ekonomických rozborů pro potřeby řízení společnosti a zpracování statistických výkazů týkajících se účetnictví a mezd vycházejí z hodinové sazby
 • vedení personální a mzdové agendy – cena za tuto agendu se odvíjí od fyzického počtu pracovníků, je násobkem počtu zpracovávaných mezd pracovníků v daném měsíci a sazby za jednoho pracovníka a měsíc. K tomu se připočítává měsíční paušál za zpracování agendy a odeslání na příslušné instituce.

K těmto cenám je na základě daňového dokladu účtováno DPH v platné sazbě.

Máte zájem o ? Napište nám.

Image CAPTCHA

Hlavní menu