Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zpracování účetnictví pro příspěvkové organizace

Rozsah poskytovaných služeb se upřesňuje po dohodě s klientem, ale v návaznosti na vedení účetnictví jiných příspěvkových organizací Vám jsme schopni předběžně zevrubně stanovit návrh ceny za námi poskytované služby a to následně:

a) zpracování účetnictví zahrnuje:

 • komplexní zpracování veškerých účetních operací na základě  prvotních dokladů  v účetnictví pro příspěvkové organizace
 • náklady na účetní software – používáme nejčastěji pro příspěvkové organizace program SQL Ekonom či Fenix
 • vyhotovení závěrkových operací a zpracování účetní závěrky, včetně zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob a příslušných účetních výkazů
 • zpracování vnitropodnikových směrnic
 • měsíční přehledy plnění plánu

 

Za zpracování účetnictví pro příspěvkové organizace je nabízena cena, určena dle průměrného počtu účetních dokladů. K tomu je potřeba znát zejména  počet  faktur, pokladních dokladů, počet položek na bankovních výpisech, zúčtování mzdových rekapitulací, odpisů a podmínky týkající se požadavků na účetnictví u jednotlivých dotací. Klientům  je většinou stanoven měsíční paušál, vycházející z  přibližného přepočtu zpracovávaných dokladů. Cena zahrnuje i zpracování všech čtvrtletních mezitímních účetních závěrek zasílaných na krajský úřad, dokladovou inventarizaci, zpracování roční účetní závěrky.  Tyto služby nejsou účtovány tyto nad rámec běžného měsíčního paušálu.

b) ekonomické služby nad rámec zpracování účetnictví:

 • zpracování ekonomických rozborů pro potřeby řízení organizace
 • zpracování statistických výkazů týkajících se účetnictví
 • zajištění účetního a daňového poradenství

Zpracování ekonomických rozborů pro potřeby řízení neziskových organizací a zpracování statistických výkazů týkajících se účetnictví a mezd vychází z hodinové sazby.

c) vedení personální a mzdové agendy, které zahrnuje:

 • zpracování všech přehledů a výkazů souvisejících se zpracováním mezd, systematické založení všech dokumentů v listinné podobě
 • zajištění provedení veškerých kontrol ze strany OSSZ, zdravotních pojišťoven, finančních úřadů
 • zpracování statistických výkazů ISP

 

Cena za tuto agendu se odvíjí od fyzického počtu pracovníků, je  násobkem počtu zpracovávaných mezd pracovníků v daném měsíci a sazby za jednoho pracovníka a měsíc. K tomu se připočítává měsíční paušál za zpracování agendy a odeslání na příslušné instituce.

Účetnictví  a mzdy se zpracovávají tak, aby bylo zajištěno členění nákladů a výnosů odděleně za hlavní a doplňkovou činnost, popř. dále i na jednotlivá střediska, ÚZ, zakázky či dotace,  či dle dalších požadavků ze strany klienta.

Za zpracování účetnictví nese firma odpovědnost a na  odpovědnost za případnou škodu je pojištěna.

Máte zájem o ? Napište nám.

Image CAPTCHA

Hlavní menu