Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zveřejnění závěrek v obchodním rejstříku

V souladu s §21 zákona o účetnictví mají osoby zapsané v obchodním rejstříku povinnost zveřejnit účetní závěrku a některé osoby i výroční zprávu. Součástí účetní závěrky vždy musí být rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha, která rozvádí a doplňuje údaje z výkazů.

            Do obchodního rejstříku se údaje zasílají v elektronické podobě - řádně podepsané výkazy se naskenují  do formátu PDF. Důležité je, aby v jednom PDF dokumentu byla vždy jedna zakládaná listina. Listiny nemají být slučovány do jednoho dokumentu nebo naopak, každý list nemá být samostatným dokumentem. Velikost PDF dokumentu je omezena na 150kB na 1 stránku listiny. PDF soubory do celkové velikosti 8 MB na jedno podání je možno předávat elektronicky na podatelnu příslušného rejstříkového soudu. Pokud bude velikost PDF dokumentu větší, je ho třeba předat na CD-R médiu. Bližší údaje zpracované Odborem informatiky Ministerstva spravedlnosti ČR k zasílání dokumentů do Sbírky listin jsou dostupné na portálu www.justice.cz  .

            Například poštovní adresa na Krajský soud v Hradci Králové je Třída ČSA 218, 502 08 Hradec Králové a mailová adresa je: orpodatelna@ksoud.hrk.justice.cz . Dle §38k obchodního zákoníku je povinnost doložit listiny bez zbytečného odkladu od rozhodné skutečnosti, kterou je schválení závěrky valnou hromadou, které by v případě auditovaných společností měl předcházet audit.  V zákoně o účetnictví je lhůta 30 dnů od splnění obou podmínek - ověření auditorem a schválení valnou hromadou, nejpozději však do konce roku následujícího, pokud není účetní závěrka schválena. Za nedodržení těchto podmínek mohou být uděleny sankce.

            Účetní závěrky a výroční zprávy pak jsou veřejně dostupné na internetu na www.justice.cz v rámci jednotlivých společností v oddíle „Sbírka listin".

Zpracovala: ing. Daniela Burianová, auditor a daňový poradce,
ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. , Komenského 38, Rychnov n. Kn.
www.esop-rk.cz, tel. 494533134, 602437654

 

Datum aktuality: 
Neděle, 1. Červenec 2012

Hlavní menu