• V prosinci 2022 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela zákona o důchodovém pojištění, která nabyla účinnosti 1. ledna 2023. Novinkou je prodloužení zákonné lhůty pro archivaci mzdových listů zaměstnanců a dalších údajů potřebných pro účely důchodového pojištění z dosavadní třicetileté lhůty na lhůtu 45 kalendářních let následujících po roce, jehož se dokumenty týkají.

     

    Zdroj: www.penize.cz