• Vzhledem k tomu, že daňové předpisy jsou oblastí, které neustále podléhá změnám, snažíme se být pro naše klienty kompetentním partnerem, který je podpoří při dodržování všech daňových předpisů a pomůže nalézt optimální řešení daňových otázek. Zákon č. 523/1992, o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR ukládá daňovému poradci zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s jeho výkonem. Díky tomu se daňový poradce stává i Vaši důvěrníkem a Vy máte jistotu, že pokud Vy sami poradce této mlčenlivosti nezprostíte, nikdo se nikdy o Vašich záležitostech nedozví. Tento zákon také ukládá daňovému poradci před zahájením svého výkonu uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by v souvislosti s jeho výkonem mohla vzniknout.

  A co Vám můžeme v rámci daňového poradenství nabídnout? Jsou to především tyto oblasti:

  • zpracování daňových přiznání k daním z příjmů - máte možnost využít prodlouženého termínu podání o tři měsíce na základě plné moci, aniž by došlo k navýšení ceny na tento „odklad“ - klientům účtujeme pouze skutečně odvedenou práci,

  • zpracování daňových přiznání k DPH,

  • zpracování daňových přiznání k silniční dani, dani z nabytí nemovitostí a v případě potřeby i k dalším daním, které nebyly zmíněny,

  • vypracování písemných stanovisek, projektů

  • rady týkající se daňové optimalizace,

  • zastupování klientů při jednání se správcem daně

  • spolupráce s právními zástupci, nastavení systému tvorby opravných položek

  Mimo výše uvedené oblasti dále našim klientům v rámci daňového a účetního poradenství nabízíme:

  • poskytování speciálního servisu v rámci vedení účetnictví klientům - v ceně za vedení účetnictví je zahrnuto daňové poradenství v rozsahu 2 hodin měsíčně se snahou řešit vše s předstihem a promyšleně,

  • generační výměny ve firmách

  • transakce s firmou – nastavení systému mateřská – dceřiná společnost

  • přeměny obchodních společností po účetní a daňové stránce

  • příprava pro právníka v rámci převodu obchodního závodu

  • převody firem – nákup, prodej, darování obchodních závodů či jejich částí

  • měsíční sdělování novinek z oblasti daní a účetnictví v rámci dopisů klientům,

  • účast na školeních pořádaných naší firmou v oblasti účetnictví a daní s 50% slevou,

  • bezplatnou účast na firemních seminářích, které jsou spojeny se zajímavým doprovodným programem a možností navázání nových kontaktů