• Zpracování mezd pro malé (do 25 zaměstnanců) i velké organizace (nad 25 zaměstnanců). Tato služba zahrnuje mimo výpočtu mezd, vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění a přihlášek i odhlášek zaměstnanců, také předpis odvodů správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a tisk hromadného příkazu pro banku.

    Po ukončení roku zpracováváme vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou pro finanční úřady, pro zaměstnance pak roční zúčtování daně z příjmů. Naše mzdové účetní rovněž připravují podklady pro časté kontroly sociálního a zdravotního pojištění a záloh na daň a jménem klienta se těchto kontrol samy účastní.

    Cena za tuto agendu se odvíjí od fyzického počtu pracovníků, je násobkem počtu zpracovávaných mezd pracovníků v daném měsíci a sazby za jednoho pracovníka a měsíc. K tomu se připočítává měsíční paušál za zpracování agendy a odeslání na příslušné instituce.