• V účetní oblasti se zaměřujeme především na:

  • vedení účetnictví,
  • vedení daňové evidenci,
  • vedení účetnictví pro příspěvkové organizace a
  • vedení účetnictví pro školy.

  Rozsah poskytovaných služeb se upřesňuje po dohodě s klientem, v oblasti vedení účetnictví nabízíme standardně tyto služby:

  • komplexní zpracování veškerých účetních operací na základě prvotních dokladů v podvojném účetnictví dle aktuální legislativy

  • vyhotovení závěrkových operací a zpracování účetní závěrky, včetně zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických/právnických osob a příslušných účetních výkazů

  • zpracování vnitropodnikových směrnic

  • zpracování evidencí a přiznání k silniční dani

  • zpracování evidencí a přiznání k DPH

  • poskytování možnosti připojení se přes vzdálenou plochu a zpracování účetnictví společnosti v jednom účetním systému na serveru klienta. Při současných možnostech výpočetní techniky a programů lze propojit on line účetnictví u klienta ve firmě s účetní kanceláří. Doklady, pořízené ve firmě, se zároveň připraví k zaúčtování a účetní nemusí do účetního systému zadávat doklad, který byl vystaven ve firmě či zadán pro účely zpracování příkazu k úhradě do banky. Výpis z banky je stažen do účetnictví a tím se aktualizují i neuhrazené závazky a pohledávky. Tím lze výrazně snížit náklady na vedení účetnictví.