Pro zmírnění dopadů inflace na rodiny s dětmi byl vládou navržen a oběma komorami parlamentu již schválen příspěvek na dítě ve výši 5.000 Kč a čeká se již jen na podpis prezidentova.
Nevyžádané nabídky po telefonu od 1. července 2022 již nemohou být.
Parlament projednává návrh zákona, podle kterého se mají poprvé za rok 2023 oznamovat činnosti nabízené prostřednictvím tzv. digitálních platforem, tedy softwarových aplikací umožňujících kontakt…
Při výpočtu náhrady za spotřebované PHM podle §158 zákoníku práce se vychází buď z ceny prokázané zaměstnancem ano z ceny určené vyhláškou č. 511/2021. Tato vyhláška byla ve věci ceny za spotřebované…
Rada EU vyhověla žádosti ČR o výjimku aplikovat dříve vyšší limit pro povinnou registraci k DPH.
Se zpětnou účinností od ledna 2022 jsou předmětem této daně vozidla kategorie N2, a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo o4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v ČR.
Zákon č. 65/2022 Sb. s účinností od 21.3.2022 do 31.3.2023 potvrzuje možnost odečíst od základu daně z příjmů fyzických či právnických osob za rok 2022 i dary na podporu Ukrajiny
Vzhledem k tomu, že se blíží čas letních prázdnin a podnikatelé často využívají v tomto období levné pracovní síly v podobě studentů, uvádíme několik informací, na které byste v těchto případech…
Vzhledem k množícím se dotazům, s ohledem na uzavírání roku, na téma archivačních a skartačních dob jsme se rozhodli uvést stejně jako v minulém roce informace k archivačním a skartačním dobám a…
Do vnějšího připomínkového řízení míří návrh zákona ministerstva financí, v kterém jsou zahrnuty zásadní změny, které by byly s účinností od 1. ledna 2023.
V souvislosti s událostí na Ukrajině a přijímání sankcí vůči Rusku si Vás dovolujeme upozornit omezení obchodování s osobami na sankčním seznamu, tj. na povinnost dle §8, odst. 8 zákona o legalizaci…
Základní termín pro podání daně z příjmů za rok 2021 uplynul v pátek 1. dubna 2022. Od loňského roku máme ale v daňovém řádu zakotven ještě termín 1.5.