Finanční správa upozorňuje na podvodné telefonáty, kdy Vám po zvednutí telefonu automat oznámí, že máte přeplatek na daních. Po zmáčknutí klávesnice na vyzvání Vám v SMS zprávě dorazí odkaz na…
ČSSZ spustila novou online službu 14. ledna 2024, která přispěje k digitální komunikaci mezi OSVČ a Územními správami sociálního zabezpečení. V této nové službě naleznou OSVČ veškeré informace o…
Novela nabyla účinnosti na začátku ledna, která přinesla novinky v oblasti nelegální práce, tedy i švarcsystému. Do zákona je přidáno ustanovení, které říká, že pro posouzení toho, zda se jedná o…
Na základě nové evropské směrnice CSRD bude muset sestavovat ESG reporty o udržitelnosti i větší české fimy. Jedná se o report, který bude součástí výroční zprávy, kterou firmy zveřejňují zároveň s…
V novele zákona o DPH od 1.1.2024 je změna v § 21 odst. DPH, kde upraveno datum uskutečnění zdanitelného plnění právě u těchto komodit. Dlouhá léta platilo, že DUZP pro energie je vázané na datum…
Pomalu se blíží termín pro odevzdání daňového přiznání, který je pro podání přiznání papírovou formou stanoven na 2. dubna 2024.
Pro naše klienty z řad obcí uvádíme následující tabulku aktualizovanou k 1.1.2024 s přehledem procent vytříděného odpadu, který se v průměru vyseparuje z nádob, ze sběrného dvora a z ostatního sběru…
Novela vyhlášky o předškolním a zájmovém vzdělávání platí od 1. ledna 2024 a stanovuje, že poplatky za dítě v mateřských školách, výši úplaty za školní družinu nebo kroužky bude nově u škol a školek…
Od roku 2024 se na všechny druhy nepeněžních benefitů dle § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů vztahuje roční limit pro jejich osvobození, a to ve výši poloviny průměrné mzdy, což…
Nezapomeňte do 15. února 2024 ohlásit příslušné krajské pobočce úřadu práce plnění povinného podílu a případně i provést úhradu odvodu do státního rozpočtu.  
S účinností od 1.1.2024 bylo do zákoníku práce vloženo nové ustanovení § 324a zakotvující tzv. ručení dodavatelů ve stavebnictví za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele.
Upozorňujeme naše auditní klienty, že od letošního roku se mění postup v návaznosti na požadavky Komory auditorů ČR. ​​​​​​​