Ve sbírce listin byla zveřejněna vyhláška č. 375/2021 Sb., kterou dochází ke změně sazby základní náhrady za PHM v případě použití vozidla pro služební cestu.
Vlivem trvající koronavirové epidemie bylo dne 25. října na jednání vlády rozhodnuto o prodloužení programu Antivirus v režimu A, který se vztahuje na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa…
Nařízením č. 356/2021 Sb. byly vyhlášeny veličiny rozhodné pro určení průměrné mzdy pro rok 2022
Ve finančním zpravodaji č. 33/2021 ze dne 19. října 2021 došlo k dalšímu prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů včetně pořízení z jiného členského státu a dovozu a to od 1. listopadu do 31.…
Ve finančním zpravodaji č. 34/2021 ze dne 20. října 2021 došlo k prominutí DPH na dodání elektřiny nebo plynu, u něhož vznikla povinnost přiznat daň (tedy došlo k uskutečnění plnění či přijetí úplaty…
V září 2021 ČNB rozhodla o nejvyšším zvýšení úrokové sazby od roku 1997, a to o tři čtvrtě procentního bodu na půldruhého procenta základní úrokové sazby ČNB.
Dne 1. října vstoupila v účinnost novela zákona o DPH pod č. 355/2021 Sb. Jedná se o novelu zákona o DPH, která se zabývá především zásadními změna na úrovni EU u e-commerce (tyto změny bylo do…
Na základě implementace právní úpravy EÚ a nařízení vlády ČR dojde od 1. ledna 2022 ke změnám ve vykazování hlášení Intrastatu, který sleduje obchod se zbožím mezi členskými státu EU.
Tento nový zákon má transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
Došlo k dalšímu prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů včetně pořízení z jiného členského státu a dovozu a to od 1. září do 31. října 2021.
Vzhledem k tomu, že již většina subjektů má schválenou účetní závěrku, upozorňujeme na povinnost jejího zveřejnění. Dále na povinnost zveřejnění zprávy o vztazích a kdo sestavujete výroční zprávu a…
Dne 1. června vstoupil v účinnost zákon o evidenci skutečných majitelů. Ke stejnému datu došlo k průpisu údajů o skutečných majitelích z veřejných rejstříků. Chtěli bychom Vás upozornit, že v případě…
×