Výčet změn ještě není kompletní, ale přinášíme Vám informace o několika dalších známých změnách, které budou platné od roku 2023.
Od ledna se změní paušální zálohy pro poplatníky v paušálním režimu v celkovou výši 6 208 Kč za kalendářní měsíc.
Od ledna 2023 se opět zvýší životní a existenční minimum.
Služba, která dosud umožňuje přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem, bude k 30.11.2022 ukončena.
Podle novely by živnostníci a majitelé malých provozoven do budoucna neměli mít povinnost odvádět kolektivním správcům typu OSA či Intergram autorské poplatky za to, že v prodejnách budou mít…
Česká republika jako druhý členský stát EU schválila všech devět operačních programů z unijních zdrojů politiky soudržnosti pro programové období 2021 až 2027.
Spotřební daň z nafty nadále zůstane na sazbě 8,45 Kč namísto 9,95 Kč na litr, a to až do konce roku 2023. Spotřební daň z benzínu se již během října již vrátila ze zářijových 11,34 Kč na původních…
Každá kapitálová společnost musí mít statutární orgán – společnost s ručením omezeným jednatele a akciová společnost představenstvo či správní radu. Zakladatelé společností často zvolí do funkce…
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu se považuje za den doručení do datové schránky fikcí 10. dne až nejbližší pracovní den, připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek.
Zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, začne platit od 1.2.2023 a zaměstnavatelé si za tento…
Homeoffice byl před pár lety využíván zřídka a patřil k firemním bonusům, avšak v době pandemie se z něj stal běžný způsob práce. Uvádíme několik důležitých odstavců §317 připravované novely zákoníku…
Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, mají možnost využít Milostivého léta II.