Změna bude zahrnovat rozšíření okruhu vozidel podléhající povinnosti pojištění odpovědnosti. Nově se vozidlem rozumí vozidlo, jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h a hlavním…
Pronajímáte nemovitosti přes Airbnb nebo Booking? Pak byste měli sledovat vývoj návrhu Ministerstva pro místní rozvoj.
Bankovní rada ČNB v srpnu 2023 ponechala výši úrokových sazeb účinných od 23.6.2022.
Bankovní rada ČNB v srpnu 2023 ponechala výši úrokových sazeb účinných od 23.6.2022.
Senát dne 23.8.2023 schválil návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který upravuje navyšování důchodů a podmínky odchodu do předčasného starobního důchodu. Hlavní změna by měla spočívat v novém…
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo konkrétní výpočty, jak by se měl posunout věk odchodu do důchodu. Při stanovení důchodového věku se bude vycházet z údajů o střední délce života v …
Přiblížíme Vám, jak návrh novely rozšiřuje zákoník o §334a, který upravuje pravidla ohledně doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci. Podle tohoto paragrafu bude zaměstnavatel postupovat v …
Návrh novely zákoníku práce uvádí zákonný nárok na home office u některých skupin zaměstnanců.
Senát vrátil návrh novely Poslanecké sněmovně se dvěma pozměňovacími návrhy. První návrh zahrnuje pružnější a příznivější podmínky pro zaměstnavatele tak, aby se zaměstnavatelé se zaměstnanci mohli…
Míra inflace v ČR v červenci dle Eurostatu klesla o dvě desetiny bodu z 6,1 % na 5,3 %. Zásluhu na tom má pokles cen energií. Inflace ale nadále zůstává výrazně pod dvouprocentním cílem stanoveným…
Dne 27. července 2023 Senát schválil novelu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a tím dojde s účinností od 1. srpna 2023 k návratu sazby spotřební daně z motorové nafty na původní výši 9,95…
Finanční správa upozorňuje, že je nutné používat nové kontaktní údaje nástupnických pracovišť finančních úřadů, které byly k 1. červenci 2023 zrušeny. Prozatím zůstávají funkční i datové schránky…