Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID 2021.
Kdo může příspěvek čerpat? Jakým způsobem bude testování zaměstnanců vykazováno a jak si požádat o příspěvek?
Uvádíme upřesnění na omezení využití stravenkového paušálu u organizací, které kromě příspěvku zaměstnavatele mají ještě příspěvek z FKSP na stravování. Příspěvek z FKSP nesmí přesáhnout 45%…
Prodloužení termínu pro podání přehledů OSVČ
Podle §38v zákona o daních z příjmů je fyzická osoba povinna oznámit správci daně přijetí osvobozeného příjmu převyšujícího 5 milionů Kč.
Vláda na zasedání dne 15. března schválila testování ve firmách s 10 - 49 zaměstnanci.
Ve finančním zpravodaji č. 16/2021 ze dne 9. března 2021 byla zveřejněna informace o prominutí:
V úterý 2. března byla v odpoledních hodinách zveřejněna žádost na kompenzační bonusy platné od 1. února 2021 (tedy ve zvýšené hodnotě 1.000,- Kč/den) na webových stránkách
Ve finančním zpravodaji č. 13/2021 ze dne 2. března 2021 byla zveřejněna informace o prominutí:
Mimořádným opatřením vlády ze dne 1. března jsou někteří zaměstnavatelé do určitého data povinni otestovat své zaměstnance, kteří jsou přítomni na pracovišti
Začátkem týdne jsme Vás v pravidelném dopise informovali o návrhu vlády na výši příspěvku v karanténě. Vládní návrh byl ve výši 100% průměrného redukovaného výdělku.
Ministerstvo financí a finanční správa spouští online finanční úřad
×