Informace o tom, kdo má povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí a povinnost podání přiznání k silniční dani do 31.1.2022
Přinášíme tradičně přehled změn v oblasti práce a sociálních věcí - cestovní náhrady, výše min. záloh na sociální a zdravotní pojištění apod.
Od roku 2021 je zaveden institut tzv. paušálního režimu a někteří s Vás se do něj již pro tento rok zaregistrovali a platí tuto paušální daň 5.469,- Kč měsíčně.
Vláda dne 29. listopadu schválila na návrh ministryně Jany Maláčové prodloužení režimu A programu Antivirus a to do 28. února 2022. Zároveň došlo znovu k aktivaci režimu B na období od 1. listopadu…
Poslanecká sněmovna v tzv. zkráceném jednání schválila návrh MPSV na vyplácení mimořádného příspěvku až 370,- Kč za den pro lidi, kteří jsou v karanténě nebo izolaci kvůli infekčnímu onemocnění.
Poslanecká sněmovna dne 1. prosince schválila návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19.
Poslanecká sněmovna dne 1. prosince 2021 schválila návrh nového zákona o kompenzačním bonusu, který umožní podnikatelům žádat o 1.000,- Kč denně v rámci dvou nových bonusových období. První období…
Ve sbírce listin byla zveřejněna vyhláška č. 375/2021 Sb., kterou dochází ke změně sazby základní náhrady za PHM v případě použití vozidla pro služební cestu.
Vlivem trvající koronavirové epidemie bylo dne 25. října na jednání vlády rozhodnuto o prodloužení programu Antivirus v režimu A, který se vztahuje na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa…
Nařízením č. 356/2021 Sb. byly vyhlášeny veličiny rozhodné pro určení průměrné mzdy pro rok 2022
Ve finančním zpravodaji č. 33/2021 ze dne 19. října 2021 došlo k dalšímu prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů včetně pořízení z jiného členského státu a dovozu a to od 1. listopadu do 31.…
Ve finančním zpravodaji č. 34/2021 ze dne 20. října 2021 došlo k prominutí DPH na dodání elektřiny nebo plynu, u něhož vznikla povinnost přiznat daň (tedy došlo k uskutečnění plnění či přijetí úplaty…