Koncem roku 2020 skončilo stanovené přechodné období vztahující se k BREXITu. V souladu s novou dohodou o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím došlo od 1. ledna 2021 k velkým změnám.
Již v létě jsme Vás informovali o novele zákoníku práce a některých ustanoveních, které vstoupili v účinnost okamžikem vyhlášení novely. Některá ustanovení však měla prodlouženou účinnost na 1. ledna…
K 1. lednu 2021 vstoupila v účinnost rozsáhlá novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích). Níže uvádíme několik ustanovení, které…
Jakým způsobem budou v roce 2021 zdaňovány mzdy? To se dočtete v následujícím článku.
Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu COVID 2– Nájemné od 21. října 2020 přijímá žádosti přes své webové stránky
Poslanci dne 21. října odsouhlasili návrh na obnovení kompenzačního bonusu pro zavřené obory podnikání. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikaní vyplatí finanční…
Poslanecká sněmovna dne 21. října odsouhlasila návrh ministerstva financí na odklad všech čtyř fází EET na 1. ledna 2023.
S ohledem na uzavření škol budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Nárok na ošetřovné bude po celou dobu nuceného uzavření škol.