Dne 28.11.2022 byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2023. Povinnost elektronicky evidovat tržby…
MPO, MMR a Úřad pro ochrany hospodářské soutěže připravily soubor doporučení pro kraje, obce a jejich příspěvkové organizace, kterým se nedaří zajistit dodávky energií na příští rok. Tento manuál byl…
V současnosti je nutné získat alespoň 35 let důchodového pojištění pro získání starobního důchodu, případně 30 let bez započítání náhradních dob. Mezi náhradní doby se počítá: studium po 18. roce…
Mimořádná možnost zrušení registrace k DPH, zvýšení limitu pro registraci k DPH na 2 miliony Kč, Windfall Tax, paušální režim, mimořádné odpisy a další.
Výčet změn ještě není kompletní, ale přinášíme Vám informace o několika dalších známých změnách, které budou platné od roku 2023.
Od ledna se změní paušální zálohy pro poplatníky v paušálním režimu v celkovou výši 6 208 Kč za kalendářní měsíc.
Od ledna 2023 se opět zvýší životní a existenční minimum.
Služba, která dosud umožňuje přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem, bude k 30.11.2022 ukončena.
Podle novely by živnostníci a majitelé malých provozoven do budoucna neměli mít povinnost odvádět kolektivním správcům typu OSA či Intergram autorské poplatky za to, že v prodejnách budou mít…
Česká republika jako druhý členský stát EU schválila všech devět operačních programů z unijních zdrojů politiky soudržnosti pro programové období 2021 až 2027.
Spotřební daň z nafty nadále zůstane na sazbě 8,45 Kč namísto 9,95 Kč na litr, a to až do konce roku 2023. Spotřební daň z benzínu se již během října již vrátila ze zářijových 11,34 Kč na původních…
Každá kapitálová společnost musí mít statutární orgán – společnost s ručením omezeným jednatele a akciová společnost představenstvo či správní radu. Zakladatelé společností často zvolí do funkce…