Začátkem týdne jsme Vás v pravidelném dopise informovali o návrhu vlády na výši příspěvku v karanténě. Vládní návrh byl ve výši 100% průměrného redukovaného výdělku.
Vše zmíněné se bude napoprvé týkat účetních závěrek za rok 2021, tedy závěrky za rok 2020 je nutné ještě odeslat dosavadním způsobem
Ministerstvo financí a finanční správa spouští online finanční úřad
Vzhledem k více dotazům ze strany příspěvkových organizací vztahujících se k možnostem čerpání z FKSP, přinášíme přehled, který vychází z vyhlášky č. 114/2002 Sb. Tyto čerpání ovšem mají daňové…
Dne 22. února 2021 schválila vláda usnesením č. 186 prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus (režim A, režim B, režim A Plus) do 30. dubna 2021.
Vláda ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií vyhlásila dne 26. února 2021 nový nouzový stav. V souvislosti s tím vešlo dne 1. března 2021 v platnost nové krizové opatření
S účinností od 1. ledna 2021 vstoupila v platnost rozsáhlá novela daňového řádu. Níže Vám přinášíme několik změn, které považujeme za důležité, abyste znali:
Dne 25. ledna byl vyhlášen záruční program Záruka COVID Sport. Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu krizovou situaci.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo navazující výzvu programu COVID - Ubytování.
Od 3. února 2020 do 3. dubna 2020 jsou osvobozeny od DPH prodeje respirátorů.
V souvislosti s množícími se dotazy ke stravenkovému paušálu uvádíme možné ustanovení, k doplnění do Vašich vnitřních předpisů:
Tradičně přinášíme přehlednou tabulku změn v oblasti práce a sociálních věcí.