Na přelomu roku se hodně neziskových subjektů především spolků potýkalo s problémem, že při žádosti o dotaci musely nutně dokládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů.
Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští pravděpodobně poslední program na podporu podnikatelů zasažených opatřeními souvisejícími s pandemií COVID-19. Tento program je určen na podnikatelským…
Všechny nás zaskočila zpráva o tom, že z důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů není zatím možné zpracovat a odeslat formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací…
Generální finanční ředitelství vydalo informaci k novele zákona o účetnictví zákonem č. 609/2020 Sb. s účinností od 1.1.2021, díky které je umožněno účetním jednotkám, které jsou obchodními…
Dne 12. ledna 2022 byla zveřejněna průměrná míra inflace v roce 2021 ve výši 3,8 %.
V souvislosti s nadále vysokou mírou inflace ČNB dne 3. února rozhodla o dalším zvýšení základních úrokových sazeb o 0,75%.
S ohledem na vývoj epidemické situace došlo ke spuštění nových výzev kompenzačních programů COVID - Nepokryté náklady a COVID 2021. Dne 10.12.2021 aktualizovalo MPO informace o obou programech,…
Usnesením vlády ze dne 29. prosince bylo od 1. ledna 2022 pozastaveno období uznatelnosti výdajů režimu B programu antivirus. Příspěvek v rámci režimu B za měsíc prosinec 2021 zaměstnavatelům při…
Zákon ke kompenzačnímu bonusu byl zveřejněn ve Sbírce listin dne 23.12.2021 pod číslem 519/2021 Sb.
Dne 23.12.2021 byl ve Sbírce listin zveřejněn zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Náleží jen za karanténu nařízenou po 30. listopadu, avšak jen v případě…
Dne 23.12.2021 byl ve Sbírce listin zveřejněn zákon č. 520/2021 Sb. Podle tohoto zákona bude mít zaměstnanec nárok na ošetřovné v případech, kdy nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o: