• Naše kancelář se zabývá vedením účetní a daňové evidence, daňovým poradenstvím a auditorskou činností pro podnikatelské subjekty, ale také pro příspěvkové a neziskové organizace. Své služby se snaží poskytovat maximálně diskrétně, vstřícně a se zárukou.

    V současné době vedeme účetnictví a daňovou evidenci, poskytujeme audity a daňové poradenství zhruba 400 klientům a máme ve svém týmu 20 pracovníků.

    Dále se zaměřujeme na audit podnikatelské, ale i nepodnikatelské sféry a spolupracujeme s příspěvkovými organizacemi a jejich zřizovateli v oblasti účetnictví, auditu, zdanění a odborných zpráv.

    Ve vedení kanceláře je Ing. Daniela Burianová LL.M. Je zapsána od března 1999 na seznamu Komory daňových poradců pod evid. č. 3030 a zároveň je členkou odborného kolegia Komory daňových poradců ČR v sekci zabývající se neziskovým sektorem. Od ledna 2005 je zapsána v Komoře auditorů ČR s osvědčením pod číslem 1991 a v roce 2015 absolvovala profesní studium Master of Laws LL.M. korporátní právo a správa podniku se zaměřením na obchodní právo s důrazem na správu a řízení společností na Ústavu práva a právní vědy v Praze. Mimo výše zmíněné je také lektorkou seminářů v oblasti účetnictví a daní.

  • Jsme členy

    kdp   kacr

1990

založení firmy - sdružení fyzických osob  pod zkratkou ESOP - ekonomické služby organizacím a podnikům Ing. Annou Klapalovou a Ing. Liborem Burianem

1992

přijetí Ing. Daniely Burianové jako spolupracující osoby se svým manželem Ing. Liborem Burianem

1999

získání oprávnění "daňový poradce" Ing. Danielou Burianovou

2003

zahájení účetnictví pro neziskový sektor  a lektorské činnosti 

2005

získání oprávnění "auditor" Ing. Danielou Burianovou

2008

převzetí řízení firmy po úmrtí Ing. Anny Klapalové Ing. Danielou Burianovou

2009

zahájení činnosti prostřednictvím ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. se získáním oprávnění Komory auditorů ČR a Komory daňových poradců ČR

2017

získání oprávnění "daňový poradce" Ing. Eliškou Vídeňskou

2018

jmenování paní Jany Jaklové prokuristkou firmy

Podporujeme

Spolupracujeme

Brožurka k 30 letům ESOP