• Na základě zkušeností, které jsme získali několikaletou praxí, jsme schopni Vám pomoci i se samotným nastavením účetního systému. V rámci účetního poradenství jsme schopni Vám nabídnout služby týkající se:

  • přípravy systému účetnictví pro potřeby řízení - nastavení účtové osnovy, středisek, zakázek a výkonů, číselných řad či přístupových práv do účetních systémů,

  • nastavení účetních souvztažností

  • zpracování účetních závěrek

  • poradenství pro řádné provedení inventarizací fyzických i dokladových s příslušnými inventurními soupisy

  • poradenství pro firmy, které si účetnictví „dělají sami“ a pouze chtějí pomoci se zpracováním účetních závěrek

  • zavedení účetních metod, nastavení účetních předpisů, zpracování interních dokladů

  • návrhy organizační struktury, zavedení vnitřního kontrolního systému

  • nastavení oběhu účetního dokladů, pravomocí a povinností v oblasti účetnictví,

  • systému finančního výkaznictví pro potřeby řízení firmy,

  • tvorby finančních plánů,

  • zpracování žádostí pro banku, finančních analýz, podnikatelských záměrů

  • zveřejnění údajů účetních závěrek

  • prezentace ekonomických údajů pro valné hromady

  • příprava profesních testů pro účetní na přijímací řízení v oblasti účetnictví a daní