Ing. Daniela Burianová, LL.M. vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze na fakultě financí a účetnictví v roce 1996. V roce 2015 v Ústavu práva a právní vědy absolvovala profesní studium Master of Laws  LL.M. korporátní právo a správa podniku se zaměřením na obchodní právo s důrazem na správu a řízení společností. Je auditorkou, daňovou poradkyní, bilanční účetní a lektorkou seminářů v oblasti účetnictví a daní. Od studií se specializuje na účtování a zdaňování neziskových organizací a obcí. Je členkou odborného kolegia v sekci pro neziskové organizace při Komoře daňových poradců a věnuje se metodické pomoci klientům z podnikatelské oblasti a neziskových organizací. V současné době studuje na Ústavu práva a právních věd MBA.

            Od roku 2009 je ředitelkou společnosti ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. v Rychnově nad Kněžnou, která zpracovává účetnictví, poskytuje daňové poradenství, audit pro podnikatelské i neziskové subjekty. Lektoruje odborné semináře zaměřené na účetnictví a daně příspěvkových organizací. S příspěvkovými organizacemi a jejich zřizovateli spolupracuje v oblasti účetnictví, auditu, finančních kontrol, daní a zpracování odborných zpráv jako podkladů pro schválení účetních závěrek.