Ministryně financí Alena Schillerová nepožádala o prodloužení kompenzačního bonusu na červen. Podle ní už je víc provozů otevřeno než zavřeno a pomoc chce směřovat jen podnikům, které nemohou být…
V souvislosti s úpravou směrnic EU dojde od 1.7.2021 k úpravám DPH, které se dotknou provozovatelů e-shopů a prodejců zboží s přeshraničním dodáním koncovým spotřebitelům, provozovatelů …
V dubnu byla zveřejněna novela vyhlášky č. 84/2005 o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.
Problematika stravenkového paušálu je stále aktuální. I několik měsíců po jeho zavedení vyvstávají na povrch různé otázky možnosti uplatnění tohoto nároku. Generální finanční ředitelství k tomuto v …
Na webových stránkách ministerstva financí byl koncem minulého týdne zveřejněn dotaz vztahující se k účtování tzv. izolačky (příspěvku při karanténě).
Dochází ke zrušení osvobození od DPH u dovozu zboží do 22 EUR - nově tak bude nutné odvádět DPH u všech dovezených zásilek z třetích zemí s výjimkou osvobozených od cla a DPH
Tento program by spolu s programem COVID - 2021, programem Antivirus a kompenzačním bonusem měli nahradit ostatní programy.
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID 2021.
Kdo může příspěvek čerpat? Jakým způsobem bude testování zaměstnanců vykazováno a jak si požádat o příspěvek?
Uvádíme upřesnění na omezení využití stravenkového paušálu u organizací, které kromě příspěvku zaměstnavatele mají ještě příspěvek z FKSP na stravování. Příspěvek z FKSP nesmí přesáhnout 45%…
Prodloužení termínu pro podání přehledů OSVČ
Podle §38v zákona o daních z příjmů je fyzická osoba povinna oznámit správci daně přijetí osvobozeného příjmu převyšujícího 5 milionů Kč.