• ČSSZ spustila novou online službu 14. ledna 2024, která přispěje k digitální komunikaci mezi OSVČ a Územními správami sociálního zabezpečení. V této nové službě naleznou OSVČ veškeré informace o aktuálním stavu pohledávek, vyúčtování přehledu o příjmech a výdajích a další údaje. ČSSZ tak již nebude rozesílat vytištěné roční vyúčtování záloh na pojistné na důchodové pojištění poštou.

   

  Do služby se lze přihlásit pomocí identity občana nebo přihlašovacích údajů k datové schránce. Lze také zplnomocnit například osobu daňového poradce, který potom bude OSVČ zastupovat.

   

  Nově lze ve služby zjistit aktuální stav všech pohledávek, penále a pokutách OSVČ. Zaplatit prostřednictvím QR kódu, zjistit aktuální stav splátkového kalendáře a nebo získat informace o posledním zpracovaném přehledu o příjmech a výdajích.

   

  Odkaz na službu: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/stav-pohledavek-na-pojistnem-penale-a-pokutach-osvc